گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1382


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1382

ارمنستان

381400

حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفر آورده هابراي زدودن رنگ ياورني

44,082,442

81,549,334,446 Rls.

10,296,632 $

2

1382

ارمنستان

151620

-چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره

6,220,330

41,192,109,189 Rls.

5,201,028 $

3

1382

ارمنستان

392059

--صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپليمرهاي آكريليك ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا

1,685,307

28,013,242,149 Rls.

3,537,025 $

4

1382

ارمنستان

151219

--روغن دانه آفتابگردان (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفران كاذب emahtrac()(باستثناي خام

3,765,319

24,896,933,236 Rls.

3,143,552 $

5

1382

ارمنستان

271011

روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد

8,954,686

23,101,148,520 Rls.

2,916,811 $

6

1382

ارمنستان

392092

--صفحه ,ورق ,,,ازپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه بامواددي

579,383

20,739,529,575 Rls.

2,618,627 $

7

1382

ارمنستان

940360

-مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند

869,123

20,579,298,327 Rls.

2,598,397 $

8

1382

ارمنستان

871200

دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ازجمله سه چرخه هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور

433,479

20,484,422,779 Rls.

2,586,421 $

9

1382

ارمنستان

851629

-- دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

214,434

18,625,263,322 Rls.

2,351,675 $

10

1382

ارمنستان

732181

--وسائل (باستثناءاجاق طبخ ,,,)باسوخت گازي ياباگازوسايرسوختها,از آهن ياازفولاد,

931,341

17,830,262,485 Rls.

2,251,297 $

11

1382

ارمنستان

271320

-قيرنفت

15,891,883

15,425,817,449 Rls.

1,947,702 $

12

1382

ارمنستان

830249

--يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلزمعمولي ,

293,290

14,410,049,850 Rls.

1,819,451 $

13

1382

ارمنستان

620640

-پيراهن ,بلوز,بلوزشميزه ,زنانه يادخترانه ازالياف سنتتيك يامصنوعي ,

84,609

13,664,132,303 Rls.

1,725,271 $

14

1382

ارمنستان

340219

-- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد

2,918,326

13,004,164,280 Rls.

1,641,941 $

15

1382

ارمنستان

400932

لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط باموادنسجي بالوازم وملحقات

159,684

11,709,910,080 Rls.

1,478,524 $

16

1382

ارمنستان

680710

-اشياءساخته شده از آسفالت ياازموادهمانند,بصورت رول ,

2,422,139

10,930,944,806 Rls.

1,380,171 $

17

1382

ارمنستان

841382

--بالابرهاي آبگونها

221,900

10,751,835,120 Rls.

1,357,555 $

18

1382

ارمنستان

340510

- جلاها,كرم ها و فر آورده هاي مشابه براي كف يا چرم

270,358

9,596,301,967 Rls.

1,211,652 $

19

1382

ارمنستان

690890

-چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ورني زده يالعاب زده .,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي

4,000,717

9,300,192,087 Rls.

1,174,262 $

20

1382

ارمنستان

283010

-سولفور سديم

4,164,610

8,005,130,856 Rls.

1,010,748 $

21

1382

ارمنستان

392690

- ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد

759,325

7,697,340,431 Rls.

971,886 $

22

1382

ارمنستان

700490

-شيشه كشيده يابادشده كارنشده (باستثناءرنگ شده ,كدرشده وغيره ),

4,877,439

7,577,959,260 Rls.

956,815 $

23

1382

ارمنستان

441199

--تخته فيبرباجرم مخصوص 35/0گرم وكمتردرسانتيمتركه درجاي ديگرمذكور نباشد

113,260

7,217,915,760 Rls.

911,353 $

24

1382

ارمنستان

570490

-كف پو هاازنمد,كه درجاي ديگرگفته نشده ,منگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده ,

486,430

7,030,603,509 Rls.

887,706 $

25

1382

ارمنستان

390810

- پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي

193,469

6,884,539,200 Rls.

869,260 $

26

1382

ارمنستان

320890

- رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد

453,678

6,865,690,153 Rls.

866,883 $

27

1382

ارمنستان

680221

--سنگ مرمر,سنگ تراورتن ,رخام ,بريده يااره شده ,داراي سطح صاف يايكپارچه ,

768,053

5,902,169,227 Rls.

745,223 $

28

1382

ارمنستان

080620

-انگور خشك كرده

1,044,494

5,725,944,629 Rls.

722,975 $

29

1382

ارمنستان

570292

--كف پو هاي غيرمخملي باف ,ازسايرموادنسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف ,

102,915

5,483,046,293 Rls.

692,306 $

30

1382

ارمنستان

320990

- رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد

408,242

5,203,632,907 Rls.

657,024 $

31

1382

ارمنستان

741999

--مصنوعات ازمس ,كه درجاي ديگرگفته نشده است ,

36,240

5,129,221,680 Rls.

647,629 $

32

1382

ارمنستان

441090

--تخته ازخرده چوب و تخته هاي مشابه ازسايرمواد مواد چوبي

67,550

4,782,141,000 Rls.

603,806 $

33

1382

ارمنستان

441139

--تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/3 35/0 حداكثرrgmc/3 5/0 غيرمذكوردرجاي ديگر

63,390

4,709,684,160 Rls.

594,657 $

34

1382

ارمنستان

730630

-لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

2,084,042

4,621,573,440 Rls.

583,532 $

35

1382

ارمنستان

680229

--سنگ يادبودياسنگ ساختماني ,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده يااره شده ,داراي سطح صاف يايكپارچه

462,401

4,619,913,043 Rls.

583,323 $

36

1382

ارمنستان

570299

--كف پو هاي غيرمخملي باف ,ازموادسايرموادنسجي آماده مصرف ,غيرمذكوردرجاي ديگر

111,588

4,464,638,640 Rls.

563,717 $

37

1382

ارمنستان

871500

كالسكه هاي بچه و اجزاء و قطعات آنها

52,861

4,417,649,280 Rls.

557,784 $

38

1382

ارمنستان

940510

-لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوار

93,729

4,009,817,615 Rls.

506,288 $

39

1382

ارمنستان

731100

ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد,

288,131

3,858,254,724 Rls.

487,153 $

40

1382

ارمنستان

901831

-- سرنگ بايابدون سوزن مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي

18,567

3,779,332,526 Rls.

477,189 $

41

1382

ارمنستان

630399

--پشت دري ,پرده وپرده كركره اي دروني ,والان پرده ياتختخواب ازسايرموادنسجي ,

50,641

3,759,000,413 Rls.

474,622 $

42

1382

ارمنستان

640699

--اجزاءكف غيرازچوب (باستثناءتخت بيروني وپاشنه يارويه ازپلاستيك ياكائوچو),

104,600

3,738,176,640 Rls.

471,992 $

43

1382

ارمنستان

841899

--اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي

4,230

3,665,114,640 Rls.

462,767 $

44

1382

ارمنستان

846490

-سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره

72,280

3,608,337,780 Rls.

455,598 $

45

1382

ارمنستان

841581

--ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ

16,227

3,559,551,454 Rls.

449,439 $

46

1382

ارمنستان

321490

-اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان , براي كف ,براي سقف و همانند

5,069,229

3,461,849,104 Rls.

437,102 $

47

1382

ارمنستان

761519

--اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه ياسايراشياءخانه داري ي واجزاءوقطعات آنها,از آلومينيوم ,

89,957

3,415,018,604 Rls.

431,188 $

48

1382

ارمنستان

830241

-يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است ,

47,772

3,345,012,577 Rls.

422,349 $

49

1382

ارمنستان

340290

- فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي

998,079

3,289,253,172 Rls.

415,310 $

50

1382

ارمنستان

730820

-برج ودكل ستوني از آهن ياازفولاد,

576,324

3,283,857,482 Rls.

414,628 $

51

1382

ارمنستان

150790

-روغن سويا (باستثناء خام ) و اجزاء آن

491,370

3,238,372,182 Rls.

408,885 $

52

1382

ارمنستان

310210

-اوره , حتي بصورت محلول در آب

3,476,950

3,226,304,528 Rls.

407,364 $

53

1382

ارمنستان

392490

- لوازم خانه داري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , از مواد پلاستيكي

326,316

3,215,843,522 Rls.

406,041 $

54

1382

ارمنستان

350610

-محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي

559,011

3,205,805,383 Rls.

404,772 $

55

1382

ارمنستان

340120

- صابون به اشكال ديگر كه در جاي ديگري مذكور نباشند

438,964

3,158,176,541 Rls.

398,759 $

56

1382

ارمنستان

350699

--چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر,

183,006

3,048,028,377 Rls.

384,853 $

57

1382

ارمنستان

691010

-ظرفشوئي ,,,وسايرادوات ثابت بهداشتي ازسراميك ,ازچيني ,

875,477

3,036,232,843 Rls.

383,361 $

58

1382

ارمنستان

392190

-ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ

192,268

3,001,294,052 Rls.

378,950 $

59

1382

ارمنستان

120100

دانه سويا حتي خردشده

536,450

2,951,388,000 Rls.

372,650 $

60

1382

ارمنستان

680223

--سنگ خارا(گرانيت ),بريده يااره شده ,داراي سطح صاف يايكپارچه ,

549,895

2,939,622,628 Rls.

371,159 $

61

1382

ارمنستان

470790

- آخال وخرده ريز(بازيافتي )ازسايركاغذهاومقواها

431,891

2,879,717,136 Rls.

363,601 $

62

1382

ارمنستان

390210

- پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي

520,000

2,875,154,600 Rls.

363,024 $

63

1382

ارمنستان

390319

--پلي استيرن (به استثناء پلي استيرن قابل انبساط),به اشكال ابتدائي

363,000

2,807,280,532 Rls.

354,455 $

64

1382

ارمنستان

842230

-ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها

47,024

2,801,342,051 Rls.

353,705 $

65

1382

ارمنستان

732410

-ظرفشوئي وروشوئي ,ازفولادزنگ نزن ,

94,292

2,771,209,302 Rls.

349,898 $

66

1382

ارمنستان

620899

--تنكه ,رب دوشامبر,زنانه يادخترانه ازسايرموادنسجي ,كه درجاي ديگرگفته نشده

14,643

2,724,792,846 Rls.

344,039 $

67

1382

ارمنستان

441119

--تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر

32,360

2,698,684,560 Rls.

340,743 $

68

1382

ارمنستان

391990

- سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر

184,422

2,579,685,430 Rls.

325,718 $

69

1382

ارمنستان

841869

--تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي

9,180

2,572,336,800 Rls.

324,790 $

70

1382

ارمنستان

170230

-گلوكز وشربت گلوكز داراي كمتر از 20 درصد فروكتوز

839,849

2,524,806,433 Rls.

318,789 $

71

1382

ارمنستان

640620

-تخت بيروني وپاشنه ازكائوچوياپلاستيك ,

66,980

2,502,369,156 Rls.

315,956 $

72

1382

ارمنستان

080250

-پسته , تازه يا خشك كرده

77,920

2,489,709,489 Rls.

314,357 $

73

1382

ارمنستان

392111

-- صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي از پليمرهاي استيرن

53,120

2,479,757,040 Rls.

313,101 $

74

1382

ارمنستان

390120

- پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي

480,000

2,363,172,868 Rls.

298,378 $

75

1382

ارمنستان

390110

- پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي

400,000

2,299,607,712 Rls.

290,354 $

76

1382

ارمنستان

392113

--صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي پلي اوره تان

45,266

2,231,640,000 Rls.

281,773 $

77

1382

ارمنستان

690810

-كاشي وچهارگو ,مكعب بزرگ كوچك واشياءهمانندورني زده يالعاب زده ,براي موزائيك ,

1,057,669

2,175,138,551 Rls.

274,636 $

78

1382

ارمنستان

330499

-فر آورده هابراي زيبائي و آراي ,مراقبت پوست وضد آفتاب وبراي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر

131,327

2,161,913,978 Rls.

272,968 $

79

1382

ارمنستان

392329

-- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن )

194,377

2,075,930,575 Rls.

262,113 $

80

1382

ارمنستان

732190

ccc-اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 11/7321لغايت 83/7321,از آهن ياازفولاد,

56,686

2,055,247,858 Rls.

259,501 $

81

1382

ارمنستان

701310

-اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

128,682

2,051,083,406 Rls.

258,973 $

82

1382

ارمنستان

680299

--سنگ يادبودياسنگ ساختماني ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,كارشده ,

269,177

2,028,769,484 Rls.

256,157 $

83

1382

ارمنستان

580410

-تورباف هاوسايرپارچه هاي توري ,

23,813

1,994,005,899 Rls.

251,770 $

84

1382

ارمنستان

271119

--گازهاي نفتي و ساير هيدروكربورهاي گازي شكل , مايع شده غيرمذكور درجاي ديگر

1,085,420

1,987,767,532 Rls.

250,981 $

85

1382

ارمنستان

070310

-پيازوموسيرتازه يا سردكرده

2,005,511

1,970,758,976 Rls.

248,832 $

86

1382

ارمنستان

480511

كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي بصورت رول ياورق

863,915

1,967,217,120 Rls.

248,386 $

87

1382

ارمنستان

847780

-ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي

24,925

1,962,300,480 Rls.

247,766 $

88

1382

ارمنستان

680293

--سنگ خارا(گرانيت ),

106,880

1,942,454,390 Rls.

245,260 $

89

1382

ارمنستان

854420

- كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور

137,905

1,913,170,163 Rls.

241,565 $

90

1382

ارمنستان

390410

-پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به اشكال ابتدائي

341,944

1,895,147,020 Rls.

239,286 $

91

1382

ارمنستان

230120

- آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان

467,830

1,880,719,772 Rls.

237,467 $

92

1382

ارمنستان

761699

--مصنوعات از آلومينيوم ,كه درجاي ديگرگفته نشده است ,

80,093

1,874,929,675 Rls.

236,732 $

93

1382

ارمنستان

721049

-- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي

506,871

1,851,754,342 Rls.

233,801 $

94

1382

ارمنستان

080410

-خرما,تازه يا خشك كرده

506,791

1,822,903,375 Rls.

230,165 $

95

1382

ارمنستان

010511

-مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر (جوجه )

37,639

1,821,917,592 Rls.

230,042 $

96

1382

ارمنستان

391729

-لوله وشيلنگ هاي سخت وشكننده ازسايرموادپلاستيكي

131,646

1,812,007,436 Rls.

228,786 $

97

1382

ارمنستان

340111

--صابون ومحصولات آلي تانسيواكتيف به صورت شم ياميله ياقالبي براي مصارف پاكيزگي وطبي

590,079

1,773,723,600 Rls.

223,955 $

98

1382

ارمنستان

481840

-دستمال وتامپون بهداشتي ,پوشك وپي بندبراي بچه و همانند,ازكاغذ

72,451

1,725,902,640 Rls.

217,917 $

99

1382

ارمنستان

480525

تست لاينر)مقواازالياف بازيافتي جهت پوشش (بوزن بيش از150گرم بصورت رول ياورق

128,050

1,711,448,640 Rls.

216,092 $

100

1382

ارمنستان

271500

مخلوطهاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي , قير,,,(مثلا كات - بكز)

460,427

1,691,249,760 Rls.

213,541 $

101

1382

ارمنستان

691090

-ظرفشوئي ,روشوئي ,وان حمام ,,,وسايرادوات ثابت بهداشتي ازسراميك ,seN(غيرمذكوردرجاي ديگر

421,504

1,683,915,304 Rls.

212,612 $

102

1382

ارمنستان

210220

خمرهاي غيرفعال (مرده ), ساير موجودات ذره بيني تك سلولي , مرده

108,901

1,637,681,760 Rls.

206,778 $

103

1382

ارمنستان

340119

--صابون ومواد آلي تانسيواكتيف به شكل شم ميله ,ياقالبي براي مصرف پاكيزگي غيرمذكوردرجاي ديگر

303,527

1,627,879,930 Rls.

205,540 $

104

1382

ارمنستان

620419

--لباس بصورت دست ,زنانه يادخترانه ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

9,968

1,599,372,000 Rls.

201,941 $

105

1382

ارمنستان

740811

--مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقطععرضي آن بي از6ميليمترباشد,

81,371

1,564,695,000 Rls.

197,563 $

106

1382

ارمنستان

701090

-قرابه ,بطري ,دبه (Flacon),ظرف دهان گشاد,كوزه (Pot),لوله جاي قرص ,وسايرظروف ازشيشه ,براي نقل وانتقال يابسته بندي ,ظرف دهان گشادشيشه اي براي محافظت ,درپوش ,سرپوش وسايردرپوشها,ازشيشه غيرازحباب هاي مشمول شماره 7010/10

1,011,522

1,534,192,947 Rls.

193,712 $

107

1382

ارمنستان

290410

- مشتقات هيدروكربورهاحاوي فقط گروه سولفو, املاح آنها, غيره

222,411

1,511,202,211 Rls.

190,808 $

108

1382

ارمنستان

390190

- ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي

284,680

1,477,321,798 Rls.

186,529 $

109

1382

ارمنستان

400599

كائوچوي مخلوط شده , ولكانيزه شده به اشكال ابتدائي

120,180

1,437,016,950 Rls.

181,442 $

110

1382

ارمنستان

080520

-نارنگي ,كلمانتين , ويلكينگ ,,, غيره , تازه يا خشك كرده

854,092

1,435,804,940 Rls.

181,288 $

111

1382

ارمنستان

382000

فر آورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده براي ذوب يخ

248,168

1,435,221,716 Rls.

181,215 $

112

1382

ارمنستان

732290

-گرم كننده هاي هواياتوزيعكننده هواي گرم ,,,كه درجاي ديگرگفته نشده (غيربرقي )از آهن ياازفولاد,

52,372

1,423,068,012 Rls.

179,681 $

113

1382

ارمنستان

700510

-ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,بالايه ,,,جاذب ,

980,585

1,407,417,549 Rls.

177,704 $

114

1382

ارمنستان

701399

--اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

122,291

1,402,086,858 Rls.

177,032 $

115

1382

ارمنستان

841850

-سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر

46,840

1,268,277,120 Rls.

160,136 $

116

1382

ارمنستان

151710

-مارگارين (باستثناي مايع)

171,952

1,223,687,520 Rls.

154,506 $

117

1382

ارمنستان

081090

-ساير ميوه ها, تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

589,611

1,221,929,773 Rls.

154,285 $

118

1382

ارمنستان

391739

--سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

140,528

1,219,233,247 Rls.

153,945 $

119

1382

ارمنستان

350520

-چسب هابراساس نشاسته يافكول يابراساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته

38,414

1,194,591,331 Rls.

150,833 $

120

1382

ارمنستان

420310

-لباس ازچرم طبيعي يادوباره ساخته شده

6,164

1,189,942,894 Rls.

150,246 $

121

1382

ارمنستان

392010

-صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر

122,438

1,186,512,596 Rls.

149,812 $

122

1382

ارمنستان

848180

-سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,

18,763

1,178,107,886 Rls.

148,751 $

123

1382

ارمنستان

841610

-مشعل هاي كوره براي سوخت مايع

34,658

1,083,827,830 Rls.

136,848 $

124

1382

ارمنستان

481920

-كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار

153,713

1,079,458,416 Rls.

136,295 $

125

1382

ارمنستان

700991

-- آينه هاي شيشه اي قاب نشده (باستثناء آينه هاي عقب بين براي وسائطنقليه زميني ),

112,724

1,064,724,656 Rls.

134,436 $

126

1382

ارمنستان

310230

- نيترات آمونيوم

1,818,350

1,053,703,123 Rls.

133,043 $

127

1382

ارمنستان

721650

-پروفيل از آهن يافولاد,فقطگرم نوردشده ,,,كه درجاي ديگرذكرنشده است ,

454,982

1,025,998,700 Rls.

129,545 $

128

1382

ارمنستان

081050

-كيوي ,تازه

428,497

1,023,063,598 Rls.

129,175 $

129

1382

ارمنستان

391590

- آخال ,دم قيچي وخرده ريز,ازسايرموادپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر

164,686

991,243,315 Rls.

125,156 $

130

1382

ارمنستان

290230

- تولوئن

263,670

986,251,132 Rls.

124,528 $

131

1382

ارمنستان

722830

-ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده ,

297,900

979,123,068 Rls.

123,627 $

132

1382

ارمنستان

330610

- مواد پاك كننده دندان

66,960

962,155,229 Rls.

121,485 $

133

1382

ارمنستان

721610

-پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر,

418,353

957,486,336 Rls.

120,895 $

134

1382

ارمنستان

390750

- رزين هاي الكيد, به اشكال ابتدائي

192,870

946,435,002 Rls.

119,500 $

135

1382

ارمنستان

845430

-ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند

39,830

946,360,800 Rls.

119,490 $

136

1382

ارمنستان

340540

- خمير,پودر و ساير فر آورده ها براي پاك كردن

391,655

928,859,580 Rls.

117,280 $

137

1382

ارمنستان

481820

-دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آراي و دست پاك كن از كاغذ

84,457

920,119,950 Rls.

116,177 $

138

1382

ارمنستان

160419

--فر آورده ها و كنسروهاي ماهي ها(باستثناي قيمه شده ) كه در جاي ديگري مذكور نباشند

181,500

917,631,900 Rls.

115,863 $

139

1382

ارمنستان

283326

--سولفات هاي روي

558,194

894,421,878 Rls.

112,932 $

140

1382

ارمنستان

680911

--لوحه ,,,,,ازگچ ,,,مسلح شده فقطباكاغذيامقوا,

718,500

864,451,504 Rls.

109,150 $

141

1382

ارمنستان

071140

-خيار و خيارترشي (خيارريز), محفوظ شده به طور موقت

142,632

861,490,080 Rls.

108,774 $

142

1382

ارمنستان

520300

پنبه ,حلاجي شده و شانه زده ,

73,920

840,937,250 Rls.

106,179 $

143

1382

ارمنستان

840420

-كندانسوربراي ماشينهاي بخار

1,680

836,352,000 Rls.

105,600 $

144

1382

ارمنستان

732690

-مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

91,306

828,504,506 Rls.

104,610 $

145

1382

ارمنستان

854419

--سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي )

61,310

824,942,023 Rls.

104,160 $

146

1382

ارمنستان

070700

خيارشوروخيارشوري ,تازه يا سردكرده

418,467

824,143,351 Rls.

104,059 $

147

1382

ارمنستان

271099

آخال روغن هابه غيرازشماره 271091كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد

480,100

821,319,840 Rls.

103,702 $

148

1382

ارمنستان

720229

--فروسيلسيوم داراي 55%وزني ياكمترسيلسيوم ,

408,100

815,063,040 Rls.

102,912 $

149

1382

ارمنستان

271220

-موم پارافين , داراي كمتر از 75% درصد وزني روغن

278,426

797,916,240 Rls.

100,747 $

150

1382

ارمنستان

392071

--صفحه ,ورق ,,,,ازسلولزاحياءشده مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر

20,500

771,431,760 Rls.

97,403 $

151

1382

ارمنستان

410719

چرم وپوست كامل ازگاويااسب -موكنده باستثناي شماره 4114كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد

4,431

769,521,463 Rls.

97,162 $

152

1382

ارمنستان

721691

--پروفيل از آهن يافولاد,سردشكل داده ياسردتمام شده ,حاصل ازمحصولات تخت نوردشده غيرمذكور

333,270

739,054,800 Rls.

93,315 $

153

1382

ارمنستان

950699

--سايراشياءوادوات براي بازي درهواي آزاد,غيرمذكوركه درجاي ديگري مذكورنباشند,

14,558

738,847,730 Rls.

93,289 $

154

1382

ارمنستان

731029

--منبع,چليك ,بشكه (غيرازبراي گاز)از آهن ياازفولاد,كمتراز50ليتر,

75,145

731,234,730 Rls.

92,327 $

155

1382

ارمنستان

560490

-نخ نسجي ونوارها,غيره آغشته يااندوده ,

15,164

726,248,776 Rls.

91,699 $

156

1382

ارمنستان

310240

- مخلوطهاي نيترات آمونيوم وكربنات كلسيم باسايرموادغير آلي فاقدقدرت حاصلخيزي

1,300,000

718,193,520 Rls.

90,681 $

157

1382

ارمنستان

230990

-ساير فر آورده ها از نو ع مورد استفاده براي تغذيه حيوانات , غيرمذكور درجاي ديگر

475,904

674,853,316 Rls.

85,209 $

158

1382

ارمنستان

283325

--سولفات هاي مس

154,526

666,528,690 Rls.

84,158 $

159

1382

ارمنستان

940390

-اجزاءوقطعات مبلهاي مشمول 03/94

15,229

651,589,352 Rls.

82,271 $

160

1382

ارمنستان

481420

-كاغذديواري وپوش هاي ديواري همانندمتشكل ازكاغذبارويه قشرزده ,اندوده بالايه اي از,,,

26,620

646,683,625 Rls.

81,652 $

161

1382

ارمنستان

620459

--دامن ودامن شلواري ازسايرموادنسجي غيرمذكوردرجاي ديگرگفته نشده باشد,

4,270

640,628,100 Rls.

80,887 $

162

1382

ارمنستان

390920

- رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي

57,000

595,900,800 Rls.

75,240 $

163

1382

ارمنستان

590800

فتيله هاي نسجي براي چرا غ ,,,,توري چرا غ زنبوري وپارچه كشباف لوله اي كه براي متن توري بكارميرود,ح

8,465

594,437,409 Rls.

75,055 $

164

1382

ارمنستان

284990

-ساير كربورها (باستثناي كلسيم و سيليسيم )

38,150

590,671,125 Rls.

74,580 $

165

1382

ارمنستان

630533

--جوال وكيسه براي بسته بندي كالا,ازنوارپلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

71,782

587,859,397 Rls.

74,225 $

166

1382

ارمنستان

844359

-ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد

3,265

581,023,000 Rls.

73,362 $

167

1382

ارمنستان

481490

-كاغذديواري وسايرپوش هاي ديواري همانند,كاغذپشت شيشه ,غيرمذكوردرجاي ديگر

23,060

550,727,057 Rls.

69,536 $

168

1382

ارمنستان

390422

-- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به اشكال ابتدائي

124,464

546,762,480 Rls.

69,036 $

169

1382

ارمنستان

722599

--محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,باپهناي 600mmيابيشتر,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

16,883

542,302,950 Rls.

68,473 $

170

1382

ارمنستان

392390

- اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي

55,980

536,135,256 Rls.

67,694 $

171

1382

ارمنستان

670210

-گل ,برگ وميوه مصنوعي واشياءمربوطبه آن ازپلاستيك

17,032

510,093,232 Rls.

64,406 $

172

1382

ارمنستان

480300

كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذهاي همانندبراي مصارف خانگي ,بهداشتي

63,073

508,768,729 Rls.

64,238 $

173

1382

ارمنستان

481910

- كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار

68,072

501,995,516 Rls.

63,384 $

174

1382

ارمنستان

844180

-ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگر

24,840

491,832,000 Rls.

62,100 $

175

1382

ارمنستان

732219

--رادياتور,باگرم كننده غيربرقي واجزاءوقطعات آنها,از آهن ياازفولاد,

25,737

478,967,186 Rls.

60,475 $

176

1382

ارمنستان

080711

-هندوانه , تازه

371,312

464,634,753 Rls.

58,667 $

177

1382

ارمنستان

721669

--پروفيل از آهن ياازفولاد,فقطسردشكل داده شده ياسردتمام شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده است ,

416,900

456,146,436 Rls.

57,594 $

178

1382

ارمنستان

560410

-نخ وطناب كائوچوئي ,پوشانده شده بامنسوج ,

7,727

446,886,000 Rls.

56,425 $

179

1382

ارمنستان

560749

--ريسمان ,طناب وكابل ,ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن ,

24,752

442,905,091 Rls.

55,922 $

180

1382

ارمنستان

410411

چرم وپوست مرطوب )ازجمله (كامل دانه دانه -لايه لايه بريده نشده -لايه هاي دانه دانه ازگاويااسب

3,317

441,731,745 Rls.

55,774 $

181

1382

ارمنستان

731419

--تورباف ازمفتول آهني يافولادي (باستثناءنواربي سروته يافولادزنگ نزن ),

54,950

432,049,391 Rls.

54,552 $

182

1382

ارمنستان

252321

--سيمان پورتلند سفيد

748,250

428,569,245 Rls.

54,113 $

183

1382

ارمنستان

580639

--پارچه هاي تاروپودباف كم عرض ازالياف سنتتيك يامصنوعي ,كه درجاي ديگرگفته نشده باشد,

52,380

426,848,400 Rls.

53,895 $

184

1382

ارمنستان

720853

- آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm ,به ضخامت 3ميليمترك

202,715

426,647,671 Rls.

53,870 $

185

1382

ارمنستان

441029

تخته هاي نازك وتخته بارشته هاي جهت دارازچرب به جزشماره 441021حتي بهم فشرده بارزين يا000

37,665

423,492,300 Rls.

53,471 $

186

1382

ارمنستان

640199

--كف هاي ضد آب (كه قوزك پارانمي پوشاند),

23,909

415,435,680 Rls.

52,454 $

187

1382

ارمنستان

732111

--وسائل خوراك پزي ,خوراك گرم كن ,باسوخت گازي ,,,,از آهن ياازفولاد,

20,267

415,340,268 Rls.

52,442 $

188

1382

ارمنستان

570110

-فر وسايركف پو هاي نسجي ,ازپشم ياازموي نرم (كرك )حيوان ,گره باف ,

2,651

414,305,804 Rls.

52,311 $

189

1382

ارمنستان

392061

--صفحه ,ورق ,,,,ازپلي كربنات ها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر

12,778

408,375,309 Rls.

51,562 $

190

1382

ارمنستان

680291

--سنگ مرمر,تراورتن ورخام ,كارشده ,

34,910

405,648,375 Rls.

51,219 $

191

1382

ارمنستان

330510

- شامپوها

64,078

397,736,754 Rls.

50,219 $

192

1382

ارمنستان

481890

-ملافه واشياءهمانندبراي مصارف خانگي ,توالت ,بهداشتي يابيمارستاني ,ازكاغذيااوات سلولزكه

16,146

396,277,200 Rls.

50,035 $

193

1382

ارمنستان

611780

-سايرمتفرعات لباس دوخته ومهيا,كشباف ,كه درجاي ديگرگفته نشده

5,508

394,170,588 Rls.

49,769 $

194

1382

ارمنستان

480519

كاغذفلوتينگ بصورت رول ياورق )باستثناي كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي وكاهي (

168,790

393,956,640 Rls.

49,742 $

195

1382

ارمنستان

392043

صفحه -ورق -ورقه هاي نازك بدون تكيه گاه ازپليمركلروروينيل حاوي حداقل %6وزني پلاستي سايزر

50,924

392,646,266 Rls.

49,577 $

196

1382

ارمنستان

350691

-- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك (از جمله رزين مصنوعي )

66,897

391,973,372 Rls.

49,492 $

197

1382

ارمنستان

392049

سايرصفحات وورق ها000بدون تكيه گاه ازپليمركلروروينيل )به جزشماره (392043غيرمذكوردرجاي ديگر

41,460

389,046,792 Rls.

49,122 $

198

1382

ارمنستان

280700

اسيد سولفوريك ,اولئوم

281,610

385,227,531 Rls.

48,638 $

199

1382

ارمنستان

481110

-كاغذومقواي قطران زده ,قيرزده ,يا آسفالت زده

112,895

380,863,280 Rls.

48,089 $

200

1382

ارمنستان

340311

-- فر آورده هابراي روان كردن مواد,داراي كمتر از 70% مواد نفتي

17,079

373,332,960 Rls.

47,138 $

201

1382

ارمنستان

392290

- مخزن آب ,سيفون و لوازم بهداشتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ازمواد پلاستيكي

39,742

372,089,613 Rls.

46,981 $

202

1382

ارمنستان

730660

-لوله هاوپروفيل ,جو داده شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

155,370

368,975,516 Rls.

46,588 $

203

1382

ارمنستان

410449

چرم وپوست خشك )تازه دباغي شده ولي بدون رنگ (ازگاو يااسب -موكنده -لايه لايه بريده وآماده نشده غيرمذكور

2,604

357,416,453 Rls.

45,128 $

204

1382

ارمنستان

940169

-نشيمنهاي داراي اسكلت چوبي غيرمذكور

12,700

352,044,000 Rls.

44,450 $

205

1382

ارمنستان

732211

--رادياتور,باگرم كننده غيربرقي ,واجزاءوقطعات آن هاازچدن ,

18,050

344,623,596 Rls.

43,513 $

206

1382

ارمنستان

730890

-اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد,

74,399

344,398,580 Rls.

43,486 $

207

1382

ارمنستان

320414

-- مواد رنگي مستقيم و فر آورده ها براساس اين مواد

27,270

342,346,515 Rls.

43,227 $

208

1382

ارمنستان

640411

--كف هاي تمريني ,وغيره ,باتخت ازكائوچوياازپلاستيك ورويه نسجي ,

5,610

339,287,043 Rls.

42,839 $

209

1382

ارمنستان

110812

--نشاسته ذرت

158,073

338,512,335 Rls.

42,741 $

210

1382

ارمنستان

721911

--فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm,

10,450

335,071,440 Rls.

42,307 $

211

1382

ارمنستان

721090

- آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mmبه نحوديگري روك , آبكاري يااندودشده غيرمذكوردرجاي

101,190

324,830,880 Rls.

41,014 $

212

1382

ارمنستان

854459

--هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال

21,240

320,177,048 Rls.

40,426 $

213

1382

ارمنستان

841620

-مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

5,389

317,769,312 Rls.

40,122 $

214

1382

ارمنستان

390311

--پلي استيرن قابل انبساط به اشكال ابتدائي

40,000

313,264,600 Rls.

39,553 $

215

1382

ارمنستان

320490

- محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب مصرف مي شود

19,993

309,365,012 Rls.

39,062 $

216

1382

ارمنستان

281511

--هيدراكسيدسديم (سودسوز آور),جامد

173,592

304,425,000 Rls.

38,437 $

217

1382

ارمنستان

620439

--ژاكت وژاكت ورزشي ,زنانه يادخترانه ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

2,933

301,577,110 Rls.

38,078 $

218

1382

ارمنستان

731210

-مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق ,

7,610

301,356,000 Rls.

38,050 $

219

1382

ارمنستان

271019

نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011

90,739

299,197,764 Rls.

37,777 $

220

1382

ارمنستان

850710

- انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسيدبراي راه اندازي موتورهاي پيستوني

32,112

292,897,003 Rls.

36,982 $

221

1382

ارمنستان

701339

--اشياءشيشه اي سرميز/ آشپزخانه (غيرازليوان ),كه درجاي ديگرذكرنشده ,

15,384

292,414,320 Rls.

36,921 $

222

1382

ارمنستان

870290

-وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرازكالاي مشمول شماره 10/8702

6,380

288,190,000 Rls.

36,388 $

223

1382

ارمنستان

300490

- ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي

2,132

286,653,954 Rls.

36,193 $

224

1382

ارمنستان

620219

--پالتوونيم پالتوومانتو,ردا,شنل وشنل باشلق دار,زنانه يادخترانه ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكو

1,440

285,500,160 Rls.

36,048 $

225

1382

ارمنستان

290290

- ساير هيدروكربورهاي حلقوي ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند

68,220

284,579,229 Rls.

35,931 $

226

1382

ارمنستان

720249

--فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن ,

77,130

271,061,200 Rls.

34,225 $

227

1382

ارمنستان

291731

--اورتوفتالات هاي دي بوتيل

42,000

270,410,400 Rls.

34,142 $

228

1382

ارمنستان

845490

-اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشين هاي ريخته گري

13,600

269,280,000 Rls.

34,000 $

229

1382

ارمنستان

060290

-ساير نباتات زنده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

115,395

268,908,979 Rls.

33,954 $

230

1382

ارمنستان

940340

-مبلهاي چوبي (غيرازنشيمنها)ازانواعي كه در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند

5,080

267,070,320 Rls.

33,721 $

231

1382

ارمنستان

240399

--ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

26,580

266,905,296 Rls.

33,700 $

232

1382

ارمنستان

420229

-- كيف دستي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

3,860

265,945,680 Rls.

33,579 $

233

1382

ارمنستان

720221

--فروسيلسيوم ,داراي بي از55%وزني سيلسيوم ,

139,500

263,351,500 Rls.

33,252 $

234

1382

ارمنستان

611030

-پيراهن يقه اسكي ,پولوور,جليقه وهمانند,كشباف ,ازالياف سنتتيك يامصنوعي

2,613

261,660,960 Rls.

33,038 $

235

1382

ارمنستان

841430

-كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما

5,060

260,712,408 Rls.

32,918 $

236

1382

ارمنستان

730900

مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي

36,125

259,838,468 Rls.

32,807 $

237

1382

ارمنستان

392350

- سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي

25,270

259,802,664 Rls.

32,803 $

238

1382

ارمنستان

760310

-پودرباساختارغيرلايه اي از آلومينيوم ,

21,000

254,266,740 Rls.

32,104 $

239

1382

ارمنستان

200290

-گوجه فرنگي ,محفوظ شده به جز در سركه يا جوهرسركه , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

62,780

254,192,400 Rls.

32,095 $

240

1382

ارمنستان

390890

- ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباشد, به اشكال ابتدائي

19,845

251,475,840 Rls.

31,752 $

241

1382

ارمنستان

392530

-پشت دري وپشت پنجره اي ,پرده (ازجمله پرده كركره )و اشياءهمانندو ملحقات آنهاازموادپلاستيك

8,726

249,408,720 Rls.

31,491 $

242

1382

ارمنستان

060310

-گل و غنچه گل , بريده شده براي زينت , تازه

37,536

247,359,720 Rls.

31,232 $

243

1382

ارمنستان

940370

-مبلها(غيرازنشيمن ها)ازمواد پلاستيكي

26,223

246,416,632 Rls.

31,113 $

244

1382

ارمنستان

252020

-گچ

2,430,047

244,814,500 Rls.

30,913 $

245

1382

ارمنستان

130219

--ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

34,086

238,209,840 Rls.

30,077 $

246

1382

ارمنستان

730719

--لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد,

6,970

232,198,560 Rls.

29,318 $

247

1382

ارمنستان

721590

-ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل داده ياسردتمام شده ),

68,360

230,099,760 Rls.

29,053 $

248

1382

ارمنستان

590390

-پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق شده باموادپلاستيك ,غيرمذكوردرجاي ديگر

9,160

229,633,500 Rls.

28,994 $

249

1382

ارمنستان

300390

- ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي

2,300

226,822,471 Rls.

28,639 $

250

1382

ارمنستان

843910

-ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسلولزي اليافي

6,200

225,878,400 Rls.

28,520 $

251

1382

ارمنستان

400942

لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموادبالوازم وملحقات

900

225,680,400 Rls.

28,495 $

252

1382

ارمنستان

731449

--تور,شبكه ,پرچين ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

46,192

222,808,590 Rls.

28,132 $

253

1382

ارمنستان

540610

-نخ ازرشته هاي سنتتيك (باستثناءنخ دوخت ), آماده نشده براي خرده فروشي ,

6,396

218,916,720 Rls.

27,641 $

254

1382

ارمنستان

271490

-قيرو آسفالت ,طبيعي , آسفالتيت هاي طبيعي وصخره هاي آسفالت دار طبيعي

173,910

218,572,828 Rls.

27,598 $

255

1382

ارمنستان

740819

--مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقطععرضي آن 6ميليمترياكمترباشد,

15,448

218,120,760 Rls.

27,541 $

256

1382

ارمنستان

721190

- آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mmغيرمذكور(همچنين فقطنوردشده )

31,464

216,914,435 Rls.

27,387 $

257

1382

ارمنستان

580890

--مصنوعات علاقبندي واشياءتزئيني همانند,بصورت توپ ,شرابه ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي د

2,351

216,754,560 Rls.

27,368 $

258

1382

ارمنستان

291533

--استات بوتيل نرمال

35,320

210,482,687 Rls.

26,576 $

259

1382

ارمنستان

292221

--اسيدهاي آمينوهيدروكسي نفتالن سولفونيك و املاح آنها

31,706

207,727,140 Rls.

26,229 $

260

1382

ارمنستان

901849

-- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي )

2,890

204,336,000 Rls.

25,800 $

261

1382

ارمنستان

391723

-- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي كلروروينيل

24,490

203,156,020 Rls.

25,651 $

262

1382

ارمنستان

848110

-شيرهاي تقليل فشار,

5,610

199,996,272 Rls.

25,252 $

263

1382

ارمنستان

030379

--ماهي هايي كه در جاي ديگري مذكور و يا مشمول نباشند, يخ زده

5,200

197,683,200 Rls.

24,960 $

264

1382

ارمنستان

420211

--رختدان ,چمدان ,كيف (بزرگ ,اسناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ازچرم طبيعي

2,233

195,968,100 Rls.

24,744 $

265

1382

ارمنستان

842240

-ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر

5,584

195,744,420 Rls.

24,715 $

266

1382

ارمنستان

390512

-- استات پلي وينيل در ديسپرسيون آبكي

30,000

193,131,120 Rls.

24,385 $

267

1382

ارمنستان

250900

گل سفيد

321,916

191,531,248 Rls.

24,181 $

268

1382

ارمنستان

392099

--صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجو

15,650

191,521,440 Rls.

24,182 $

269

1382

ارمنستان

340520

-واكس ها,كرم هاوفراورده هاي همانندبراي نگهداري مبلمان چوبي ,پاركتهاباسايراشياأچوبي

29,210

190,729,440 Rls.

24,082 $

270

1382

ارمنستان

530720

-نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 03/53,چندلا(تابيده )ياكابله ,

19,947

189,581,040 Rls.

23,937 $

271

1382

ارمنستان

390799

-- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي

16,800

187,518,744 Rls.

23,677 $

272

1382

ارمنستان

200979

آب سيب غيرازشماره -200971تخميرنشده وبدون افزودن الكل 000-كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد

19,620

187,070,400 Rls.

23,620 $

273

1382

ارمنستان

391722

-- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي پروپيلن

24,365

183,591,431 Rls.

23,181 $

274

1382

ارمنستان

060390

-گل وغنچه گل بريده شده ,خشك كرده ,رنگ كرده ,رنگ زدائي شده يا آماده شده به نحو ديگر

10,910

179,855,280 Rls.

22,709 $

275

1382

ارمنستان

950100

بازيچه هاي چرخداركه براي سوارشدن كودكان طراحي شده اند(مثلا,سه چرخه ,روروك ,اتومبيلهاي پائي ),

4,470

179,743,668 Rls.

22,695 $

276

1382

ارمنستان

842619

--جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

6,900

170,438,400 Rls.

21,520 $

277

1382

ارمنستان

630510

-جوال وكيسه ,براي بسته بندي كالا,ازكنف ,غيره ,

12,220

168,402,960 Rls.

21,263 $

278

1382

ارمنستان

480411

--كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق

19,800

165,627,000 Rls.

20,913 $

279

1382

ارمنستان

330210

-مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ

2,595

165,384,378 Rls.

20,882 $

280

1382

ارمنستان

570500

-سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

10,040

165,370,851 Rls.

20,878 $

281

1382

ارمنستان

680790

-مخلوطهاواشياءساخته شده ازموادعايق حرارت ياعايق صدا,

56,410

163,967,786 Rls.

20,704 $

282

1382

ارمنستان

871190

-موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتوركمكي بايابدون سايدكار,

4,280

162,556,600 Rls.

20,524 $

283

1382

ارمنستان

482390

-كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو

20,040

162,344,160 Rls.

20,498 $

284

1382

ارمنستان

190219

--خميرهاي غذائي پخته نشده كه حاوي تخم مر غ نباشد,پرنشده

33,660

159,952,320 Rls.

20,196 $

285

1382

ارمنستان

070200

گوجه فرنگي ,تازه يا سردكرده

133,080

159,229,097 Rls.

20,104 $

286

1382

ارمنستان

732310

-پشم آهن يافولاد,اسفنج ,تاب دستمال براي پاك كردن ياصيقلي كردن ظروف ,دستك ,

7,395

158,895,593 Rls.

20,064 $

287

1382

ارمنستان

392590

-سايرلوازم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد, از مواد پلاستيكي

12,530

156,194,660 Rls.

19,722 $

288

1382

ارمنستان

283210

-سولفيت هاي سديم

90,042

151,320,966 Rls.

19,106 $

289

1382

ارمنستان

040700

تخم پرندگان ,باپوست ,تازه , محفوظ شده يا پخته

35,200

150,543,360 Rls.

19,008 $

290

1382

ارمنستان

950390

-سايربازيچه هاي غيرمذكور

16,024

149,458,320 Rls.

18,871 $

291

1382

ارمنستان

691110

-اشياءسرميزواشياء آشپزخانه ,ازچيني ,

11,918

143,116,704 Rls.

18,070 $

292

1382

ارمنستان

480421

--كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق

18,052

142,971,840 Rls.

18,052 $

293

1382

ارمنستان

620311

--لباس بصورت دست ,مردانه ياپسرانه ,ازپشم ياكرك g

1,408

142,279,248 Rls.

17,964 $

294

1382

ارمنستان

610311

--لباس بصورت دست ,مردانه ياپسرانه ,كشباف ياقلاب باف ,ازپشم ياموي نرم ,

1,364

139,866,089 Rls.

17,661 $

295

1382

ارمنستان

481430

-كاغذديواري وپوش ديواري همانندمتشكل ازكاغذبارويه ازموادقابل بافت

6,085

139,757,920 Rls.

17,647 $

296

1382

ارمنستان

731021

--قوطي هائيكه براي محفوظنگهداشتن غذاونوشابه به كارمي رونداز آهن ياازفولاد,كمتراز50ليتر,

12,639

139,553,171 Rls.

17,620 $

297

1382

ارمنستان

852312

--نوارمغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط,به پهناي بيشترازmm4وحداكثرmm 6

9,316

134,953,650 Rls.

17,040 $

298

1382

ارمنستان

871120

-موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتورپيستوني باسيلندربي ازCC50و

2,110

133,767,240 Rls.

16,890 $

299

1382

ارمنستان

390130

-كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال ابتدائي

14,920

131,875,920 Rls.

16,651 $

300

1382

ارمنستان

480530

- كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق

18,330

130,656,240 Rls.

16,497 $

301

1382

ارمنستان

420221

--كيف دستي باسطح خارجي از چرم طبيعي ,دوباره ساخته ياازچرم ورني شده

1,060

130,608,720 Rls.

16,491 $

302

1382

ارمنستان

701329

--ليوان (غيرازكريستال سرب دار),

7,574

130,024,388 Rls.

16,417 $

303

1382

ارمنستان

220210

- آب (همچنين ابهاي معدني وابهاي گازدارشده ),كه به آن قند,شيرين كننده ,,,افزوده شده باشد

42,000

129,214,800 Rls.

16,315 $

304

1382

ارمنستان

761290

-چليك ,بشگه از آلومينيوم كه درجاي ديگرگفته نشده (باستثناءبراي گاز)كمتراز300ليتر,

11,596

127,700,080 Rls.

16,124 $

305

1382

ارمنستان

820299

--تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است ,

690

126,720,000 Rls.

16,000 $

306

1382

ارمنستان

701790

شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداورخانه ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

72,115

125,910,226 Rls.

15,898 $

307

1382

ارمنستان

722870

-پروفيل ازفولادممزوج ,

55,000

125,452,800 Rls.

15,840 $

308

1382

ارمنستان

940320

-مبلهاي فلزي (غيرازنشيمنها)غيرمذكور

7,434

125,056,800 Rls.

15,790 $

309

1382

ارمنستان

540751

--پارچه هاي تاروپودباف ,سفيدشده يانشده ,داراي 85% يابيشتررشته هاي پلي استرتكستوره ,

2,500

124,977,600 Rls.

15,780 $

310

1382

ارمنستان

321410

-بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره

6,595

122,863,522 Rls.

15,514 $

311

1382

ارمنستان

270750

-مخلوط هيدروكربورهاي بودار citamorA()

149,740

122,468,941 Rls.

15,464 $

312

1382

ارمنستان

640299

--كف ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,قوزك پارانمي پوشاند,ازكائوچوياپلاستيك ,

7,780

120,740,400 Rls.

15,245 $

313

1382

ارمنستان

854411

سيم براي سيم پيچي ازمس

5,922

120,356,190 Rls.

15,197 $

314

1382

ارمنستان

420212

--رختدان ,چمدان ,كيف (برزك ,اسناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ازموادپلاستيك

1,729

120,091,191 Rls.

15,163 $

315

1382

ارمنستان

840310

-ديگ هاي آب گرم براي حرارت مركزي

21,880

119,607,471 Rls.

15,102 $

316

1382

ارمنستان

252220

- آهك آبديده ( آهك مرده )

808,673

115,337,773 Rls.

14,562 $

317

1382

ارمنستان

283650

-كربنات كلسيم

201,135

115,251,769 Rls.

14,552 $

318

1382

ارمنستان

691200

اشياءسرميز,,,سايراشياءخانه ازسراميك (باستثناءچيني ),

12,052

114,254,430 Rls.

14,425 $

319

1382

ارمنستان

842139

--ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

12,580

114,048,000 Rls.

14,400 $

320

1382

ارمنستان

841919

-- آبگرم كن هاي سريعالعمل يامخزني ,غيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

3,740

113,556,240 Rls.

14,338 $

321

1382

ارمنستان

290549

-- ساير پلي الكل ها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند

17,379

112,935,036 Rls.

14,259 $

322

1382

ارمنستان

392410

- لوازم سرميز و لوازم آشپزخانه از مواد پلاستيكي

11,866

112,128,815 Rls.

14,159 $

323

1382

ارمنستان

940210

-صندليهاي دندانپزشكي ,صندليهاي آرايشگاه ياصندليهاي همانندواجزاءوقطعات آنها

1,725

112,034,598 Rls.

14,146 $

324

1382

ارمنستان

722860

-ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده ,

50,160

109,652,400 Rls.

13,845 $

325

1382

ارمنستان

681599

--اشياءازسنگ ياسايرموادمعدني ,كه درجاي ديگرگفته نشده است ,

13,886

109,102,251 Rls.

13,777 $

326

1382

ارمنستان

611599

--جوراب زنانه وپاپو ,كشباف ياقلاب باف ,ازسايرالياف نسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,759

105,409,565 Rls.

13,309 $

327

1382

ارمنستان

291532

--استات وينيل

14,400

105,244,132 Rls.

13,288 $

328

1382

ارمنستان

848130

-شيريكطرفه ,

2,814

104,913,004 Rls.

13,247 $

329

1382

ارمنستان

732619

--مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

8,544

101,321,729 Rls.

12,793 $

330

1382

ارمنستان

392330

- قرابه , بطري , تنگ و همانند از مواد پلاستيكي

10,690

99,554,400 Rls.

12,570 $

331

1382

ارمنستان

290944

-- سايراترهاي منوالكيليك اتيلن گليكول يادي اتيلن گليكول

17,600

99,322,190 Rls.

12,541 $

332

1382

ارمنستان

630260

-شستني هاي توالت يا آشپزخانه ,ازپارچه حوله باف اسفنجي ,سايرپارچه هاي اسفنجي همانند,ازپنبه

2,942

97,487,280 Rls.

12,309 $

333

1382

ارمنستان

470610

- خمير لينتر پنبه

10,129

96,259,680 Rls.

12,154 $

334

1382

ارمنستان

284910

-كربورهاي كلسيم

18,565

95,480,634 Rls.

12,056 $

335

1382

ارمنستان

160420

-ساير فر آورده ها يا كنسروهاي ماهي ها, همچنين قيمه شده ,غيرمذكوريادر جاي ديگر

19,500

95,356,800 Rls.

12,040 $

336

1382

ارمنستان

290529

-- مونوالكل هاي اشبا ع نشده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند

18,400

94,723,200 Rls.

11,960 $

337

1382

ارمنستان

847740

-ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,,

1,400

92,818,800 Rls.

11,720 $

338

1382

ارمنستان

760421

--پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم ,

3,880

89,820,720 Rls.

11,341 $

339

1382

ارمنستان

050400

روده بادكنك وشكمبه حيوانات غيرازماهي ,تازه ,سردكرده ,,,,يادودي ,كامل ياقطعه

700

87,885,674 Rls.

11,096 $

340

1382

ارمنستان

480524

تست لاينر)مقواازالياف بازيافتي جهت پوشش (به وزن حداكثر150گرم درمترمربع بصورت رول ياورق

5,950

87,175,440 Rls.

11,007 $

341

1382

ارمنستان

847431

--مخلوط كن هاي بتون وملاط,

4,910

85,223,288 Rls.

10,761 $

342

1382

ارمنستان

292212

--دي اتانول آمين و املاح آن

13,300

84,268,800 Rls.

10,640 $

343

1382

ارمنستان

842611

--جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت

1,908

83,572,671 Rls.

10,552 $

344

1382

ارمنستان

283620

-كربنات دي سديم

40,875

83,524,320 Rls.

10,546 $

345

1382

ارمنستان

701919

-فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر,

9,830

83,349,035 Rls.

10,524 $

346

1382

ارمنستان

620429

--لباس بصورت مجموعه ,زنانه يادخترانه ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

875

83,097,528 Rls.

10,492 $

347

1382

ارمنستان

841710

-كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخه هاي معدني ,سولفورهاي طبيعي آهن ومس ,فلزات

1,500

80,784,000 Rls.

10,200 $

348

1382

ارمنستان

850410

-متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ ها و لوله هاي تخليه

220

80,413,920 Rls.

10,153 $

349

1382

ارمنستان

442190

- اشياء چوبي كه درجاي ديگر مذكور نباشد

2,055

79,658,058 Rls.

10,058 $

350

1382

ارمنستان

630319

--پشت دري ,پرده وغيره ,والان ازموادنسجي ,كشباف ياقلاب باف ,

1,810

79,041,600 Rls.

9,980 $

351

1382

ارمنستان

901839

--سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل

435

78,932,700 Rls.

9,966 $

352

1382

ارمنستان

690710

-كاشي وچهارگو ,مكعب بزرگ وكوچك واشياءهمانند,بدون لعاب وبدون ورني ,ازسراميك ,براي موز

38,641

78,819,548 Rls.

9,952 $

353

1382

ارمنستان

291531

--استات اتيل

13,320

78,225,630 Rls.

9,877 $

354

1382

ارمنستان

581100

محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (,,,,,,غيرازگلدوزيهاوقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ),

820

77,932,800 Rls.

9,840 $

355

1382

ارمنستان

722990

-مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده ,

15,274

77,283,360 Rls.

9,758 $

356

1382

ارمنستان

870323

--وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م

1,020

75,105,000 Rls.

9,483 $

357

1382

ارمنستان

761090

-اسكلت فلزي وقطعات اسكلت فلزي از آلومينيوم ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

2,500

74,898,000 Rls.

9,457 $

358

1382

ارمنستان

391910

- صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20

3,798

74,464,000 Rls.

9,402 $

359

1382

ارمنستان

292111

--متيل آمين ,دي ياتري متيل آمين و املاح آنها

10,000

73,180,800 Rls.

9,240 $

360

1382

ارمنستان

283699

--ساير كربنات ها,پراكسو كربنات ها

40,700

72,991,578 Rls.

9,216 $

361

1382

ارمنستان

901841

--چرخ دندانپزشكي ,حتي توام باسايرتجهيزات دندانپزشكي روي يك پايه مشترك

500

72,262,080 Rls.

9,124 $

362

1382

ارمنستان

680510

-پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي پارچه نسجي ,

3,616

71,660,160 Rls.

9,048 $

363

1382

ارمنستان

681019

--لوح واشياءهمانندازسيمان ,بتون ياسنگ مصنوعي ,

181,520

71,175,456 Rls.

8,987 $

364

1382

ارمنستان

851529

--ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار

215

70,102,800 Rls.

8,851 $

365

1382

ارمنستان

482110

- انوا ع برچسب ازكاغذ يامقوا, چاپ شده

4,990

70,074,675 Rls.

8,848 $

366

1382

ارمنستان

611591

--جوراب زنانه وپاپو ,كشباف ياقلاب باف ,ازپشم ياكرك غيرمذكوردرجاي ديگر

610

69,569,280 Rls.

8,784 $

367

1382

ارمنستان

080550

ليمووليموترش كوچكتازه ياخشك كرده

36,779

69,315,840 Rls.

8,752 $

368

1382

ارمنستان

841510

-ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري يابراي پنجره باتجهيزات توام شده دريك محفظه

1,067

68,865,600 Rls.

8,695 $

369

1382

ارمنستان

391721

-- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي اتيلن

7,578

68,112,022 Rls.

8,600 $

370

1382

ارمنستان

750120

-سينترهاي اكسيدنيكل وسايرمحصولات ازمتالورژي نيكل ,

3,305

67,918,290 Rls.

8,576 $

371

1382

ارمنستان

620323

--لباس بصورت مجموعه ,مردانه ياپسرانه ,ازالياف سنتتيك ,

455

67,657,590 Rls.

8,543 $

372

1382

ارمنستان

871631

-- تريلرها و نيمه تريلرهاي تانكردار, براي حمل و نقل كالا

6,760

67,320,000 Rls.

8,500 $

373

1382

ارمنستان

481190

-كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي

12,719

66,844,800 Rls.

8,440 $

374

1382

ارمنستان

321100

سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده

3,380

65,564,928 Rls.

8,278 $

375

1382

ارمنستان

851621

-- رادياتورهاي گرم كننده مخزني برقي

3,504

64,974,945 Rls.

8,204 $

376

1382

ارمنستان

321519

-- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

3,208

64,837,424 Rls.

8,186 $

377

1382

ارمنستان

340530

- جلاها, و فر آورده هاي مشابه براي بدنه وسايل نقليه (باستثناي جلاها براي فلزات )

13,950

62,531,433 Rls.

7,895 $

378

1382

ارمنستان

690290

- آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

18,613

62,195,760 Rls.

7,853 $

379

1382

ارمنستان

390490

پليمرهاي اولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد, به اشكال ابتدائي

14,010

61,942,478 Rls.

7,821 $

380

1382

ارمنستان

843810

-ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره

2,720

60,991,920 Rls.

7,701 $

381

1382

ارمنستان

391231

-- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال ابتدائي

9,000

60,858,090 Rls.

7,684 $

382

1382

ارمنستان

382490

-محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي

11,152

60,798,600 Rls.

7,676 $

383

1382

ارمنستان

761520

--لوازم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءوقطعات آنهااز آلومينيوم ,

1,890

60,727,872 Rls.

7,668 $

384

1382

ارمنستان

401019

-- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد

1,240

60,506,900 Rls.

7,640 $

385

1382

ارمنستان

730830

-در,پنجره -چارچوپ و آستانه دراز آهن ياازفولاد,

5,422

60,352,050 Rls.

7,620 $

386

1382

ارمنستان

845121

--ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر10كيلوگرم شستني خشك

265

60,104,880 Rls.

7,589 $

387

1382

ارمنستان

940350

-مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)ازانواعي كه دراتاق خواب مورداستفاده قرار مي گيرند

1,017

59,835,600 Rls.

7,555 $

388

1382

ارمنستان

170390

-ملاس هاي حاصل از استخراج يا تصفيه قند و شكر (باستثناي نيشكر)

351,420

59,050,557 Rls.

7,456 $

389

1382

ارمنستان

081310

-زرد آلو, خشك كرده

6,131

58,211,810 Rls.

7,350 $

390

1382

ارمنستان

390440

- كوپليمرهاي كلرور وينيل (غيرازاستات ), به اشكال ابتدائي

12,500

54,521,280 Rls.

6,884 $

391

1382

ارمنستان

252329

--سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

225,000

53,460,000 Rls.

6,750 $

392

1382

ارمنستان

570210

-گليم ,شرماك ياسرماك ,كاراماني وفر هاي دست باف همانند,

415

52,658,052 Rls.

6,649 $

393

1382

ارمنستان

847480

-سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,

2,860

52,347,180 Rls.

6,609 $

394

1382

ارمنستان

720890

- آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط

23,230

52,305,864 Rls.

6,604 $

395

1382

ارمنستان

252390

-ساير سيمان هاي هيدروليك , و غيره

220,000

52,272,000 Rls.

6,600 $

396

1382

ارمنستان

846239

--ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,350

51,247,200 Rls.

6,471 $

397

1382

ارمنستان

903120

- دستگاههاي آزماي

17

50,762,640 Rls.

6,409 $

398

1382

ارمنستان

841911

-- آبگرم كن هاي سريعالعمل گازي

1,905

50,187,780 Rls.

6,337 $

399

1382

ارمنستان

731450

-ورق ونوارهاي مشبك شده بوسيله اتسا ع از آهن ياازفولاد,

2,000

50,181,120 Rls.

6,336 $

400

1382

ارمنستان

283919

--سيليكات هاي سديم (باستثناي متاسيليكات ها)

42,353

49,924,928 Rls.

6,304 $

401

1382

ارمنستان

442090

-چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ,جعبه براي زيور آلات وكاردوچنگال اشياء,مبلمان چوبي ,,,

350

49,896,000 Rls.

6,300 $

402

1382

ارمنستان

251200

زبره هاي سنگواره (كيزلگور,تريپوليت , و غيره ), خاك هاي سيليسي

303,325

49,351,485 Rls.

6,229 $

403

1382

ارمنستان

251512

--سنگهاي مرمر و سنگهاي تراورتن كه فقط بريده شده بصورت مربع يامربع مستطيل

37,559

49,349,520 Rls.

6,231 $

404

1382

ارمنستان

250100

نمك وكلرورسديم خالص ,به صورت محلول دراب ياحاوي عوامل افزوده شده تحت عنوان اب دريا

127,700

48,815,149 Rls.

6,164 $

405

1382

ارمنستان

291890

-اسيدهاي كربوكسيليك باعامل اكسيژنه , وغيره ,مشتقات ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند

16,725

48,644,283 Rls.

6,142 $

406

1382

ارمنستان

560314

--پارچه هاي نبافته ,ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي ,بوزن مترمربعبي از150گرم

2,550

48,320,154 Rls.

6,101 $

407

1382

ارمنستان

845011

--ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم

430

48,005,040 Rls.

6,061 $

408

1382

ارمنستان

560741

--ريسمان براي بستن ياعدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن ,

5,622

47,841,750 Rls.

6,041 $

409

1382

ارمنستان

284130

-دي كرمات سديم

5,835

47,514,636 Rls.

5,999 $

410

1382

ارمنستان

830400

قفسه بايگاني ,قفسه جاي في ,,,ياملزومات وتجهيزات ميزكارازفلزمعمولي ,

10,801

46,888,943 Rls.

5,919 $

411

1382

ارمنستان

080810

-سيب , تازه

28,858

46,830,960 Rls.

5,913 $

412

1382

ارمنستان

253090

-ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

27,288

46,648,800 Rls.

5,890 $

413

1382

ارمنستان

392020

- صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر

6,045

46,028,079 Rls.

5,811 $

414

1382

ارمنستان

110819

--ساير نشاسته يا فكول ها, كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

9,050

45,269,172 Rls.

5,716 $

415

1382

ارمنستان

290129

-- هيدروكربورهاي غيرحلقوي اشبا ع نشده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند

15,180

44,379,489 Rls.

5,603 $

416

1382

ارمنستان

392510

- مخزن , انباره , خم و خمره و باگنجاي بي ازl 300 از مواد پلاستيكي

5,000

44,193,600 Rls.

5,580 $

417

1382

ارمنستان

721720

-مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده يااندودشده باروي ,

12,830

43,771,725 Rls.

5,527 $

418

1382

ارمنستان

280610

-كلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك )

55,200

43,422,586 Rls.

5,483 $

419

1382

ارمنستان

282620

-فلوئوروسيليكاتهاي سديم ياپتاسيم

20,692

43,243,200 Rls.

5,460 $

420

1382

ارمنستان

320650

- محصولات غير آلي از انواعي كه بعنوان نورتاب بكار مي رود

1,089

43,124,400 Rls.

5,445 $

421

1382

ارمنستان

481810

-كاغذ توالت

4,300

43,053,120 Rls.

5,436 $

422

1382

ارمنستان

830150

-چفت وبست ويراق هاي چفت وبست دار,داراي قفل ازفلزات معمولي ,

1,760

41,817,600 Rls.

5,280 $

423

1382

ارمنستان

611790

-اجزاءلباس يامتفرعات لباس ,كشباف

750

41,730,480 Rls.

5,269 $

424

1382

ارمنستان

620299

-- آنوراك ,بادگيرزنانه يادخترانه ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

326

41,437,440 Rls.

5,232 $

425

1382

ارمنستان

732090

-فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد,

1,500

41,389,920 Rls.

5,226 $

426

1382

ارمنستان

390910

- رزين هاي اوره , رزين هاي تيواوره ,به اشكال ابتدائي

23,000

40,978,080 Rls.

5,174 $

427

1382

ارمنستان

854449

- هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال

2,698

40,707,384 Rls.

5,140 $

428

1382

ارمنستان

720299

-- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده

68,000

40,471,200 Rls.

5,110 $

429

1382

ارمنستان

350710

- مايه پنير و كنسانتره هاي آن

65

40,154,400 Rls.

5,070 $

430

1382

ارمنستان

847720

-اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد,

1,580

39,850,860 Rls.

5,032 $

431

1382

ارمنستان

470421

خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج

5,000

39,600,000 Rls.

5,000 $

432

1382

ارمنستان

620590

-پيراهن مردانه ياپسرانه ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

510

39,418,884 Rls.

4,977 $

433

1382

ارمنستان

120810

- آرد و زبره دانه سويا

10,000

39,120,000 Rls.

4,939 $

434

1382

ارمنستان

320290

-مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ

8,500

39,050,275 Rls.

4,931 $

435

1382

ارمنستان

847989

--سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

600

38,989,080 Rls.

4,923 $

436

1382

ارمنستان

110811

--نشاسته گندم

18,118

38,744,640 Rls.

4,892 $

437

1382

ارمنستان

283323

--سولفات هاي كروم

7,760

38,412,000 Rls.

4,850 $

438

1382

ارمنستان

650590

-كلاه وسايرپوش هاي سر,كشباف ياقلاب باف ,ياتهيه شده ازتور,وغيره ,

400

38,016,000 Rls.

4,800 $

439

1382

ارمنستان

844110

-ماشينهاي بر

1,000

37,935,000 Rls.

4,790 $

440

1382

ارمنستان

870322

--وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1000س م وحداكثر1500س م

810

36,731,200 Rls.

4,638 $

441

1382

ارمنستان

741110

-لوله ازمس تصفيه شده ,

1,715

36,606,240 Rls.

4,622 $

442

1382

ارمنستان

401290

-لاستيك روئي توپريانيمه توپر,روك قابل تعويض لاستيك و نوار دوررينگ ازكائوچو

8,740

36,546,310 Rls.

4,614 $

443

1382

ارمنستان

392119

--صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازسايرموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنب

740

36,542,880 Rls.

4,614 $

444

1382

ارمنستان

190532

ويفل هاوويفرها

5,945

36,540,042 Rls.

4,614 $

445

1382

ارمنستان

392051

--صفحه ,ورق ,,,,ازپلي متاكريلات متيل ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر

3,791

35,953,950 Rls.

4,540 $

446

1382

ارمنستان

731300

نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولاد,

5,700

35,709,075 Rls.

4,509 $

447

1382

ارمنستان

280800

اسيد نيتريك ,اسيد سولفونيتريك

29,025

35,418,644 Rls.

4,473 $

448

1382

ارمنستان

460290

- مصنوعات سبدوحصيربافي واشيائي كه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت (غيرازموادنباتي ),,

4,620

34,689,600 Rls.

4,380 $

449

1382

ارمنستان

080420

-انجير, تازه يا خشك كرده

4,000

34,681,680 Rls.

4,379 $

450

1382

ارمنستان

283531

--تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم )

8,000

33,935,856 Rls.

4,285 $

451

1382

ارمنستان

580135

--پارچه هاي مخمل وپلو باپرزتاري ,قطعشده ,ازالياف سنتتيك يامصنوعي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

900

33,865,920 Rls.

4,276 $

452

1382

ارمنستان

220710

-الكل اتيليك ,تقليب نشده كه ميزان الكل آن مساوي يا بيشتر از 80 درصد حجم

11,985

33,216,480 Rls.

4,194 $

453

1382

ارمنستان

390930

- سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي

3,000

32,788,800 Rls.

4,140 $

454

1382

ارمنستان

732393

--اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,ازفولادزنگ نزن ,

1,230

32,562,310 Rls.

4,111 $

455

1382

ارمنستان

741220

-لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس ,

785

32,416,560 Rls.

4,093 $

456

1382

ارمنستان

140410

-مواد نباتي خام كه بيشتر براي رنگ كردن (رنگرزي ) يا دباغي بكار مي روند

8,105

32,028,480 Rls.

4,044 $

457

1382

ارمنستان

610690

-پيراهن ,بلوز,بلوزشميزه ,زنانه يادخترانه ,كشباف ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

440

31,941,360 Rls.

4,033 $

458

1382

ارمنستان

480419

--كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق

6,640

31,936,603 Rls.

4,032 $

459

1382

ارمنستان

852812

-- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير

525

31,644,990 Rls.

3,996 $

460

1382

ارمنستان

691490

-اشياءسراميكي ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,(باستثناءچيني ),

4,530

31,642,800 Rls.

3,995 $

461

1382

ارمنستان

620349

--شلوار,شلوارسرهم داراي بندوپي بند,نيم شلوارمردانه ياپسرانه ازسايرموادنسجي ,غيرمذكورد

425

30,666,240 Rls.

3,872 $

462

1382

ارمنستان

200980

- آب هر يك از ديگر ميوه ها, تخميرنشده , كه به آن الكل افزوده نشده باشد

2,414

30,286,080 Rls.

3,824 $

463

1382

ارمنستان

670290

-گل ,برگ وغيره مصنوعي واشياءمربوطبه آن ازسايرمواد,

1,001

30,133,911 Rls.

3,805 $

464

1382

ارمنستان

230400

كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا

35,915

29,573,280 Rls.

3,734 $

465

1382

ارمنستان

700420

-شيشه كشيده يابادشده كارنشده ,رنگ شده ,كدرشده ,,,, يابالايه ,,,جاذب ,

13,380

29,533,680 Rls.

3,729 $

466

1382

ارمنستان

732399

--اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

1,224

29,365,683 Rls.

3,708 $

467

1382

ارمنستان

730429

--سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج

39,000

29,357,640 Rls.

3,707 $

468

1382

ارمنستان

080510

-پرتقال , تازه يا خشك كرده

13,281

28,325,505 Rls.

3,576 $

469

1382

ارمنستان

283526

--فسفات هاي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

14,000

28,136,640 Rls.

3,553 $

470

1382

ارمنستان

841590

-اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع

218

27,771,705 Rls.

3,507 $

471

1382

ارمنستان

841891

--مبلهاي طراحي شده براي كارگذاشتن تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده

1,400

27,720,000 Rls.

3,500 $

472

1382

ارمنستان

680990

-اشياءساخته شده ازگچ ياازتركيباتي كه اساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

3,470

26,840,880 Rls.

3,389 $

473

1382

ارمنستان

846510

-ماشين هائي كه انوا ع مختلف عمليات ماشين كاري رابدون تعويض ابزارهاانجام ميدهند

1,500

26,451,750 Rls.

3,340 $

474

1382

ارمنستان

620819

--زيردامني يازيرپيراهني وژوپون ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

300

26,136,000 Rls.

3,300 $

475

1382

ارمنستان

330119

--روغن هاي اسانسي (ازجمله روغن هاي اسانسي سفت وروغن هاي اسانس مطلق )مركبات غيرمذكوردرجاي دي

225

25,660,800 Rls.

3,240 $

476

1382

ارمنستان

080719

-خربزه

10,822

25,423,200 Rls.

3,210 $

477

1382

ارمنستان

681011

--بلوك و آجربراي ساختمان ,ساخته شده ازسيمان ياازسنگ مصنوعي يابتون ,

106,890

25,399,440 Rls.

3,207 $

478

1382

ارمنستان

940520

-چرا غ كنارتختخواب ,چرا غ روميزي وچراغهاي پايه دارداخل ساختمان ,برقي

708

24,829,200 Rls.

3,135 $

479

1382

ارمنستان

841381

--تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,250

24,789,600 Rls.

3,130 $

480

1382

ارمنستان

721790

-مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

7,500

24,710,400 Rls.

3,120 $

481

1382

ارمنستان

550959

--نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره ,پلي استر,غيرمذكوردرجاي ديگر, آماده نشده براي خرده فروشي ,

529

24,298,560 Rls.

3,068 $

482

1382

ارمنستان

850980

- دستگاههاي الكترونيكي خانگي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توام شده با موتور برقي

583

23,162,445 Rls.

2,925 $

483

1382

ارمنستان

091099

--ساير ادويه جات كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

942

23,130,810 Rls.

2,921 $

484

1382

ارمنستان

700992

-- آينه هاي شيشه اي قاب شده (باستثناء آينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني ),

4,451

22,602,330 Rls.

2,854 $

485

1382

ارمنستان

460120

- حصير,پادري ,پرده ازمواد نباتي

3,800

22,471,950 Rls.

2,837 $

486

1382

ارمنستان

392321

--كيسه , كيسه هاي كوچك (ازجمله كيسه هاي مخروطي شكل ) از پليمرهاي اتيلن

2,500

22,096,800 Rls.

2,790 $

487

1382

ارمنستان

481099

--كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

8,100

21,942,984 Rls.

2,771 $

488

1382

ارمنستان

680530

-پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكيه گاهي ازمواد,كه درجاي ديگرگفته نشده

1,687

21,843,360 Rls.

2,758 $

489

1382

ارمنستان

610899

--رب دوشامبر,,,,زنانه يادخترانه ,كشباف ياقلاب باف ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

350

21,621,600 Rls.

2,730 $

490

1382

ارمنستان

830990

-در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلزمعمولي ,

1,429

21,290,269 Rls.

2,688 $

491

1382

ارمنستان

391731

--لوله هاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل تحمل فشارتاحدتركيدگي aPM 6/27 باشند

2,180

21,260,388 Rls.

2,684 $

492

1382

ارمنستان

853650

- كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت

462

20,964,240 Rls.

2,647 $

493

1382

ارمنستان

294190

-ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند

153

20,616,398 Rls.

2,603 $

494

1382

ارمنستان

391890

- پوش كف ,ديوارياسقف ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگو

1,960

20,437,920 Rls.

2,581 $

495

1382

ارمنستان

731010

-منبع,چليك ,بشكه ,پيت ,,,(غيرازبراي گاز)از آهن ياازفولاد,50لغايت 300ليتر,

4,890

20,275,200 Rls.

2,560 $

496

1382

ارمنستان

490191

--فرهنگ لغات ودائره المعارف حتي بصورت جزءجزء

1,000

20,097,600 Rls.

2,538 $

497

1382

ارمنستان

610510

-پيراهن مردانه ياپسرانه ,كشباف ياقلاب باف ,ازپنبه ,

155

19,737,996 Rls.

2,492 $

498

1382

ارمنستان

271290

-ساير موم هاي پارافين ,,,ومحصولات مشابه كه در جاي ديگري مذكور نباشد

17,870

19,660,931 Rls.

2,482 $

499

1382

ارمنستان

620319

--لباس بصورت دست ,مردانه ياپسرانه ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

208

19,546,560 Rls.

2,468 $

500

1382

ارمنستان

520521

--نخ ازپنبه يك لا,شانه زده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره حداكثر14درسيستم متريك

796

19,411,280 Rls.

2,451 $

501

1382

ارمنستان

620799

--زيرپو چسبان وهمانند,لباس حوله اي حمام ,رب دوشامبروهمانند,مردانه ياپسرانه ,ازموادنسج

274

18,921,100 Rls.

2,389 $

502

1382

ارمنستان

841459

--بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

292

18,706,980 Rls.

2,362 $

503

1382

ارمنستان

831110

-الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي ,

3,900

18,653,030 Rls.

2,355 $

504

1382

ارمنستان

853540

-برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000

150

18,532,800 Rls.

2,340 $

505

1382

ارمنستان

560420

-نخهاي بامقاومت كششي بالاازپلي استر,ازنايلون ياازساير آميدهاياازريون ويسكوز, آغشته يااندو

2,015

18,311,040 Rls.

2,312 $

506

1382

ارمنستان

610829

--شورت وتنكه ,زنانه يادخترانه ,كشباف ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

274

17,845,620 Rls.

2,253 $

507

1382

ارمنستان

292320

-لسيتين ها و سايرفسفو آمينو ليپيدها

2,735

17,772,135 Rls.

2,244 $

508

1382

ارمنستان

848071

--قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي ,

1,460

17,546,950 Rls.

2,216 $

509

1382

ارمنستان

630190

-سايرپتوهاوزيراندازهاي سفري ,غيرمذكوردرجاي ديگرش

705

17,418,450 Rls.

2,200 $

510

1382

ارمنستان

330129

--روغن هاي اسانسي (ازجمله روغن هاي اسانسي سفت وروغن هاي اسانسي مطلق )غيرمذكوردرجاي ديگر

180

17,400,240 Rls.

2,197 $

511

1382

ارمنستان

611211

--گرمكن ورزشي بصورت دست ,كشباف ياقلاب باف ,ازپنبه ,

250

17,042,160 Rls.

2,152 $

512

1382

ارمنستان

845420

-قالب شم ريزي وملاقه فلزريزي ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند

1,200

17,031,816 Rls.

2,150 $

513

1382

ارمنستان

940540

-سايرچراغهاووسايل روشنائي برق

595

16,907,464 Rls.

2,134 $

514

1382

ارمنستان

844360

-ماشين هاي فرعي چاپ

600

16,312,000 Rls.

2,060 $

515

1382

ارمنستان

420292

--جعبه هاومحفظه هاغيرمذكوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ازورق هاي موادپلاستيكي ياازمواد نسجي

245

15,966,720 Rls.

2,016 $

516

1382

ارمنستان

640520

كف ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,بارويه نسجي ,

245

15,889,965 Rls.

2,006 $

517

1382

ارمنستان

721399

-ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج تخت نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,

7,500

15,525,000 Rls.

1,960 $

518

1382

ارمنستان

630629

--چادرازموادنسجي (باستثناءپنبه ياالياف سنتتيك ),

150

15,523,200 Rls.

1,960 $

519

1382

ارمنستان

610419

--لباس بصورت دست ,زنانه يادخترانه ,كشباف ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر.

130

15,444,000 Rls.

1,950 $

520

1382

ارمنستان

691410

-اشياءسراميكي ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ازچيني ,

900

14,851,634 Rls.

1,875 $

521

1382

ارمنستان

282810

-هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم

3,000

14,667,840 Rls.

1,852 $

522

1382

ارمنستان

847290

-سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات

460

14,572,800 Rls.

1,840 $

523

1382

ارمنستان

620312

--لباس بصورت دست ,مردانه ياپسرانه ,ازالياف سنتتيك ,

115

14,279,760 Rls.

1,803 $

524

1382

ارمنستان

850300

اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502

1,500

14,256,000 Rls.

1,800 $

525

1382

ارمنستان

960329

--فرچه ري تراشي ,بروس مو,بروس ناخن ,بروس مژه وسايربروسهاي پاكيزگي مورداستفاده اشخاص

389

13,997,760 Rls.

1,767 $

526

1382

ارمنستان

761210

-ظروف لوله اي نرم از آلومينيوم (غيرازبراي گاز)كمتراز300ليتر,

497

13,962,960 Rls.

1,763 $

527

1382

ارمنستان

841829

--يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند

695

13,832,942 Rls.

1,746 $

528

1382

ارمنستان

391740

- لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي

1,370

12,925,440 Rls.

1,632 $

529

1382

ارمنستان

950669

--توپ (غيرازتوپ گلف ,ياتوپ تنيس روي ميز,توپ قابل بادكردن )

1,290

12,877,920 Rls.

1,626 $

530

1382

ارمنستان

831190

-مفتول ,ميله ,,,ازفلزمعمولي ,اندودشده ياپرشده (غيرازپودربراي پاشيدن )غيرمذكوردرجاي ديگر

2,032

12,702,540 Rls.

1,604 $

531

1382

ارمنستان

060491

-اجزاء گياهان بدون گل يا غنچه , براي زينت , تازه

4,000

12,672,000 Rls.

1,600 $

532

1382

ارمنستان

271210

-وازلين

2,665

12,471,601 Rls.

1,575 $

533

1382

ارمنستان

540261

--نخ ازنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياكابله , آماده نشده براي خرده فروشي ,

490

11,713,386 Rls.

1,479 $

534

1382

ارمنستان

847420

-ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,

380

11,499,540 Rls.

1,452 $

535

1382

ارمنستان

841989

--دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

570

11,352,000 Rls.

1,433 $

536

1382

ارمنستان

901890

- آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور

330

11,334,220 Rls.

1,431 $

537

1382

ارمنستان

970500

كلكسيون واشياءكلكسيوني وابسته به حيوان شناسي ,گياه شناسي ,معدن شناسي ,كالبدشناسي ,تاريخي و,,

300

11,325,600 Rls.

1,430 $

538

1382

ارمنستان

320810

- رنگها و ورني ها براساس پلي استرهادر محيطي غير آبي

400

11,010,600 Rls.

1,390 $

539

1382

ارمنستان

741129

--لوله از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

500

10,929,600 Rls.

1,380 $

540

1382

ارمنستان

760900

لوازم واتصالات لوله كشي از آلومينيوم ,

345

10,908,403 Rls.

1,377 $

541

1382

ارمنستان

630291

--شستني هاي توالت يا آشپزخانه ازپنبه ,غيرمذكوردرجاي ديگر

300

10,581,120 Rls.

1,336 $

542

1382

ارمنستان

860900

كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل

4,100

10,454,400 Rls.

1,320 $

543

1382

ارمنستان

691390

-مجسمه وسايراشياءتزئيني (باستثناءچيني )سايراشياءازسراميك ,

1,875

10,280,160 Rls.

1,298 $

544

1382

ارمنستان

640359

--كف باتخت ورويه ازچرم طبيعي ,كه قوزك پارانمي پوشاند,

180

10,214,280 Rls.

1,290 $

545

1382

ارمنستان

761010

در,پنجره وچهارچوب آنهاو آستانه ,از آلومينيوم ,

360

10,058,400 Rls.

1,270 $

546

1382

ارمنستان

821599

--قاشق ,چنگال ,ملاقه ,كفگير,,,يااشياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده است ,

700

10,014,000 Rls.

1,264 $

547

1382

ارمنستان

482312

--كاغذخودچسب وبصورت نواريارول

500

9,979,200 Rls.

1,260 $

548

1382

ارمنستان

551090

-نخ ,داراي كمتراز85%الياف غيريكسره مصنوعي ,غيرمذكوردرجاي ديگر, آماده نشده براي خرده فروشي ,

148

9,952,728 Rls.

1,257 $

549

1382

ارمنستان

560710

-ريسمان ,طناب وكابل ,ازكنف ياسايرالياف نسجي ازپوسته ساقه نباتات ,

1,250

9,662,400 Rls.

1,220 $

550

1382

ارمنستان

630140

-پتو(غيرازپتوي برقي )وزيراندازسفري ,ازالياف سنتتيك ,

196

9,469,314 Rls.

1,196 $

551

1382

ارمنستان

846299

--پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي

600

9,408,960 Rls.

1,188 $

552

1382

ارمنستان

340600

انوا ع شمع و اشياء همانند

3,128

9,391,429 Rls.

1,187 $

553

1382

ارمنستان

590700

پارچه نسجي آغشته ,اندوده ياپوشانده شده بنحوديگر,كرباسهاي نقاشي شده براي دكورتاتر, آتليه ياهم

335

9,361,440 Rls.

1,182 $

554

1382

ارمنستان

300510

-لوازم زخم بندي وسايراشياءداراي قشري چسبنده ,براي مقاصدطبي ,جراحي ,دندانپزشكي ,يادامپزشكي ,

227

9,250,560 Rls.

1,168 $

555

1382

ارمنستان

283329

--ساير سولفات ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد

9,797

9,027,172 Rls.

1,140 $

556

1382

ارمنستان

940429

-تشك ازساير مواد,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

610

8,997,700 Rls.

1,136 $

557

1382

ارمنستان

940490

-تختخواب واشياءهمانند,فنري ياانباشته شده ياازداخل تجهيزشده بامواد(غيرازتشك وكيسه خواب

138

8,981,280 Rls.

1,134 $

558

1382

ارمنستان

845019

--ماشين هاي رختشوئي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,باظرفيت حداكثر10كيلوگرم شستني خشك

375

8,969,940 Rls.

1,133 $

559

1382

ارمنستان

691190

-اشياءخانه وپاكيزگي ,غيرمذكوردرجاي ديگرازچيني

1,792

8,957,520 Rls.

1,131 $

560

1382

ارمنستان

320411

-- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس اين مواد

1,700

8,870,400 Rls.

1,120 $

561

1382

ارمنستان

844090

-اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي صحافي

270

8,553,600 Rls.

1,080 $

562

1382

ارمنستان

853180

-دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

240

8,426,880 Rls.

1,064 $

563

1382

ارمنستان

830910

-طشتك ازفلزمعمولي ,

1,000

8,311,000 Rls.

1,049 $

564

1382

ارمنستان

551030

-نخ ,داراي كمتراز85%الياف غيريكسره مصنوعي ,مخلوطباپنبه , آماده نشده براي خرده فروشي ,

495

8,266,850 Rls.

1,044 $

565

1382

ارمنستان

401700

كائوچوي سفت شده (ابونيت )به هرشكل ,همچنين آخال وخرده ريز;اشياءساخته شده ازكائوچوي سفت ش

745

8,173,440 Rls.

1,032 $

566

1382

ارمنستان

521019

--پارچه هاي تاروپودي ازپنبه ,سفيدنشده ,كه غيرمذكوردرجاي ديگرياكمتراز85%پنبه ,بوزن مترمربع

97

8,134,420 Rls.

1,027 $

567

1382

ارمنستان

841861

--واحدهاي نو ع تراكمي كه كندانسورهاي آنهامبدل هاي حرارتي ميباشند

1,385

8,118,000 Rls.

1,025 $

568

1382

ارمنستان

200520

-سيب زميني ,محفوظ شده به جز در سركه يا جوهرسركه , يخ نزده

745

8,094,556 Rls.

1,022 $

569

1382

ارمنستان

940179

--نشيمنهاي داراي اسكلت فلزي غيرمذكور

321

7,856,640 Rls.

992 $

570

1382

ارمنستان

291260

-پارافرمالدئيد

3,980

7,801,200 Rls.

985 $

571

1382

ارمنستان

731290

-نوارهاي گيس باف ,طناب باف وغيره ,از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق ,

3,030

7,755,660 Rls.

979 $

572

1382

ارمنستان

060220

-درخت ,بوته , درختچه هاي حتي پيوند زده , از نوعي كه محصول آنها ميوه خوراكي است

5,480

7,642,800 Rls.

965 $

573

1382

ارمنستان

340590

- ساير جلاها,كرم ها و فر آورده هاي مشابه كه در جاي ديگري مذكور نباشد

4,000

7,603,200 Rls.

960 $

574

1382

ارمنستان

070960

فلفل فرنگي از نو ع mucispac ياازنو ع atnemiP تازه يا سردكرده

3,614

7,554,821 Rls.

954 $

575

1382

ارمنستان

392310

- جعبه , صندوق , قفسه و اشياء همانند از مواد پلاستيكي

800

7,288,380 Rls.

920 $

576

1382

ارمنستان

620711

--شورت وزيرشلواري مردانه ياپسرانه ازپنبه ,

194

7,245,315 Rls.

915 $

577

1382

ارمنستان

610819

--زيردامني يازيرپيراهني ,زنانه يادخترانه ,كشباف ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

48

7,217,856 Rls.

911 $

578

1382

ارمنستان

350790

- آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر

1,500

6,891,225 Rls.

870 $

579

1382

ارمنستان

732010

-فنرتيغه اي وتيغه براي آن ,از آهن ياازفولاد,

580

6,890,400 Rls.

870 $

580

1382

ارمنستان

830890

-چفت وبست ,سگك ,,,منجوق وپولك ازفلزمعمولي (هم چنين اجزاءوقطعات ),

690

6,855,840 Rls.

866 $

581

1382

ارمنستان

690410

- آجرساختمان ازسراميك ,

7,154

6,795,360 Rls.

858 $

582

1382

ارمنستان

321390

-رنگهابراي نقاشي هنري , آموز ,تابلوتغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه

595

6,795,360 Rls.

858 $

583

1382

ارمنستان

392210

- وان , دو و دستشوئي از مواد پلاستيكي

740

6,741,551 Rls.

851 $

584

1382

ارمنستان

441300

چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل

356

6,668,640 Rls.

842 $

585

1382

ارمنستان

621050

--لباس دوخته ومهيا,زنانه يادخترانه ,ازپارچه هاي مشمول شماره 03/59,06/59يا07/59,

52

6,518,160 Rls.

823 $

586

1382

ارمنستان

871419

--اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي )

750

6,509,600 Rls.

822 $

587

1382

ارمنستان

940180

-نشيمنهاي غيرمذكور

700

6,391,440 Rls.

807 $

588

1382

ارمنستان

830250

-رخت آويز,كلاه آويز,پايه واشياءهمانندازفلزمعمولي ,

1,330

6,391,440 Rls.

807 $

589

1382

ارمنستان

842320

-باسكول براي توزين استمراري كالاروي نقاله

80

6,367,680 Rls.

804 $

590

1382

ارمنستان

730799

--لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده ,

84

6,320,160 Rls.

798 $

591

1382

ارمنستان

080610

-انگور تازه

3,400

6,272,640 Rls.

792 $

592

1382

ارمنستان

842489

-وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

40

6,113,250 Rls.

772 $

593

1382

ارمنستان

481092

--كاغذومقواي چندلااندوده ياقشرزده كه درجاي ديگرمذكورنباشد

485

6,069,336 Rls.

766 $

594

1382

ارمنستان

321000

-سايررنگهاوورني ها;پيگمانهائي كه با آب مصرف مي شودبراي پرداخت چرم

560

6,065,124 Rls.

766 $

595

1382

ارمنستان

611691

--دستك ,دستك يك انگشتي ونيم دستك ,كشباف ياقلاب باف ,ازپشم ياكرك

92

5,991,960 Rls.

757 $

596

1382

ارمنستان

300590

-اواتها,گاز,باندواشياءهمانندداراي موادداروئي , آماده خرده فروشي وغيرمذكوردرجاي ديگر

48

5,763,408 Rls.

728 $

597

1382

ارمنستان

731700

ميخ ,ميخ سرپهن ,پونز,بست موجدار,,,,از آهن ياازفولاد,

1,150

5,759,400 Rls.

728 $

598

1382

ارمنستان

690510

-سفال پوش بام ازسراميك ,

22,890

5,727,519 Rls.

723 $

599

1382

ارمنستان

550190

-دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

873

5,693,841 Rls.

719 $

600

1382

ارمنستان

732620

--مصنوعات ازمفتول آهني يافولادي ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,

704

5,653,388 Rls.

714 $

601

1382

ارمنستان

290532

-- پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول )

840

5,601,613 Rls.

707 $

602

1382

ارمنستان

940599

--اجزاءوقطعات (غيراز شيشه وپلاستيك ),براي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورافكنها

393

5,480,640 Rls.

692 $

603

1382

ارمنستان

621600

دستك ,دستك يك انگشتي ونيم دستك ,

75

5,462,640 Rls.

690 $

604

1382

ارمنستان

090412

--فلفل , خردكرده يا سائيده

238

5,425,200 Rls.

685 $

605

1382

ارمنستان

841460

-هواك هاsdooH()مجهزبه فن كه بزرگترين ضلعافقي آنهاحداكثر120سانتي مترباشد

2,180

5,306,400 Rls.

670 $

606

1382

ارمنستان

050510

-پر خام براي انباشتن ; كرك

1,050

5,227,200 Rls.

660 $

607

1382

ارمنستان

320649

-- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر

1,250

5,219,280 Rls.

659 $

608

1382

ارمنستان

940290

-مبلهاي پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي واجزاءوقطعات آنها

214

5,140,980 Rls.

650 $

609

1382

ارمنستان

691310

مجسمه وسايراشياءتزئيني ازچيني ,

450

5,132,160 Rls.

648 $

610

1382

ارمنستان

391733

-- سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري جورنشده باسايرمواد,بالوازم وملحقات

707

4,958,712 Rls.

626 $

611

1382

ارمنستان

251611

--سنگ خارا, كارنشده يا همواري گرفته شده

13,825

4,752,000 Rls.

600 $

612

1382

ارمنستان

482319

--كاغذصمغ زده ياچسب زده (به استثناي كاغذخودچسب )بصورت نواريارول

579

4,585,680 Rls.

579 $

613

1382

ارمنستان

940421

--تشك ازكائوچوي اسفنجي ياازموادپلاستيكي اسفنجي ,بايابدون روپو

420

4,435,200 Rls.

560 $

614

1382

ارمنستان

070930

-بادمجان , تازه يا سرد كرده

4,665

4,427,280 Rls.

559 $

615

1382

ارمنستان

251110

-سولفات باريم طبيعي (بارپيتن )

8,147

4,417,584 Rls.

558 $

616

1382

ارمنستان

190590

-سايرنان ها,غيره ,غيرمذكوردرجاي ديگر,فطير,نشاسته يا فكول به شكل ورق , غيره

975

4,415,229 Rls.

557 $

617

1382

ارمنستان

400819

-- ميله ,تركه و پروفيله ازكائوچوي اسفنجي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

500

4,390,575 Rls.

554 $

618

1382

ارمنستان

320641

-- لاچورد و فر آورده هاي آن

1,050

4,371,840 Rls.

552 $

619

1382

ارمنستان

910610

-ساعت ثبت كننده زمان ;ساعت ثبت كننده زمان وشاخصهاي ديگر

5

4,339,524 Rls.

548 $

620

1382

ارمنستان

350300

ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي ,سايرچسب هاي حيواني غيرازچسب هاي كازئين شماره 01/35

608

4,203,447 Rls.

530 $

621

1382

ارمنستان

741121

--لوله ازبرنج ,

200

4,181,760 Rls.

528 $

622

1382

ارمنستان

843880

-ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر

300

4,173,840 Rls.

527 $

623

1382

ارمنستان

711299

اخال وخرده ريزحاوي فلزات گرانبهاياتركيبات انهاازانواعي كه اساسابراي بازيافت بكارميرود

2

4,070,880 Rls.

514 $

624

1382

ارمنستان

847490

-اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474,

80

4,007,520 Rls.

506 $

625

1382

ارمنستان

140490

-محصولات نباتي كه در جاي ديگري مذكور نباشند

1,018

3,970,856 Rls.

501 $

626

1382

ارمنستان

392220

- نشستگاه و سرپو آن از مواد پلاستيكي

420

3,960,000 Rls.

500 $

627

1382

ارمنستان

842790

-ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,

160

3,960,000 Rls.

500 $

628

1382

ارمنستان

853669

-- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت

20

3,960,000 Rls.

500 $

629

1382

ارمنستان

640590

-كف ,كه درجاي ديگرگفته نشده

108

3,910,150 Rls.

493 $

630

1382

ارمنستان

940130

-نشيمنهاي گردان داراي وسيله تنظيم ارتفا ع

330

3,829,200 Rls.

483 $

631

1382

ارمنستان

610329

--لباس بصورت مجموعه ,مردانه ياپسرانه ,كشباف ,ازسايرموادنسجي ,كه درجاي ديگرگفته نشده

50

3,801,600 Rls.

480 $

632

1382

ارمنستان

730690

-لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

525

3,755,250 Rls.

474 $

633

1382

ارمنستان

320730

- جلاهاي مايع و فر آورده هاي همانند

456

3,682,800 Rls.

465 $

634

1382

ارمنستان

283319

--سولفات سديم (باستثناي سولفات دي سديم )

4,888

3,666,960 Rls.

463 $

635

1382

ارمنستان

841582

--ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ

200

3,659,040 Rls.

462 $

636

1382

ارمنستان

611011

پيراهن يقه اسكي وپولووروكارديگان وجليقه واشياهمانندكشباف ياقلاب باف ازپشم ياموي نرم حيوان

36

3,608,928 Rls.

456 $

637

1382

ارمنستان

441219

--تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن از6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد

800

3,168,000 Rls.

400 $

638

1382

ارمنستان

610719

--شورت وزيرشلواري ,مردانه ياپسرانه ,كشباف ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر,

50

3,088,800 Rls.

390 $

639

1382

ارمنستان

650610

-پوش هاي ايمني سر,

50

3,034,800 Rls.

383 $

640

1382

ارمنستان

821490

-سايرمصنوعات چاقوسازي ,

110

2,999,520 Rls.

379 $

641

1382

ارمنستان

460199

--بافته هاواشياءهمانندازموادقابل بافت ,بسته شده بهم بصورت رشته هاي موازي يابافته شده ,

300

2,851,200 Rls.

360 $

642

1382

ارمنستان

846229

--ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)

200

2,851,200 Rls.

360 $

643

1382

ارمنستان

252210

- آهك زنده

13,580

2,808,846 Rls.

355 $

644

1382

ارمنستان

401590

-ملبوس ومضافات لباس ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,براي هرنو ع مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر

40

2,630,160 Rls.

332 $

645

1382

ارمنستان

960310

-جاروب وبروس ,متشكل ازشاخه هاي نازك ياازسايرموادنباتي به هم بسته ,بايابدون دسته ,

110

2,621,520 Rls.

331 $

646

1382

ارمنستان

830300

گاوصندوق ,صندوق ودرهاي زره داريامستحكم شده ,,,ازفلزمعمولي ,

260

2,584,470 Rls.

326 $

647

1382

ارمنستان

640320

-صندل ,باتخت وتسمه ازچرم طبيعي (روي بر آمدگي پاواطراف شست پا),

29

2,559,530 Rls.

323 $

648

1382

ارمنستان

640419

--كف هاي ورزشي ,باتخت ازكائوچوياپلاستيك ورويه نسجي ,

112

2,463,120 Rls.

311 $

649

1382

ارمنستان

841821

--يخچال هاي خانگي ازنو ع تراكمي noisserpmoC()

120

2,423,520 Rls.

306 $

650

1382

ارمنستان

640192

--كف هاي ضد آب كه قوزك پارامي پوشاندولي زانورافرانمي گيرد,

300

2,195,424 Rls.

277 $

651

1382

ارمنستان

630539

--جوال وكيسه براي بسته بندي ,ازالياف نسجي سنتتيك يامصنوعي ,غغيرمذكوردرجاي ديگر

240

2,114,640 Rls.

267 $

652

1382

ارمنستان

841392

--اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها

100

2,110,248 Rls.

266 $

653

1382

ارمنستان

820340

-لوله بر,پيچ بر,منگنه سوراخ كن وابزارهاي همانند,

50

2,070,056 Rls.

261 $

654

1382

ارمنستان

841822

--يخچال هاي خانگي ازنو ع جذبي ,برقي noitbrosbA()

200

2,067,120 Rls.

261 $

655

1382

ارمنستان

250830

-خاك رس نسوز

20,000

1,999,920 Rls.

253 $

656

1382

ارمنستان

730650

-لوله ,جو داده شده ,مدور,ازسايرفولادهاي ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

715

1,900,800 Rls.

240 $

657

1382

ارمنستان

850910

- جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي

60

1,900,800 Rls.

240 $

658

1382

ارمنستان

842330

-باسكول توزين ثابت وباسكول توزين وزن معيني ازكالاكه بايستي تخليه شود(كيله گيري )

120

1,877,040 Rls.

237 $

659

1382

ارمنستان

830610

-زنگ ,زنگ صفحه اي چكشي وغيره ,غيربرقي ازفلزمعمولي ,

60

1,821,600 Rls.

230 $

660

1382

ارمنستان

152000

گليسرول (گليسرين ), آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار

250

1,710,720 Rls.

216 $

661

1382

ارمنستان

851539

-- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار

100

1,669,400 Rls.

211 $

662

1382

ارمنستان

842122

--ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيراز آب

22

1,609,748 Rls.

203 $

663

1382

ارمنستان

841810

-يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا

100

1,604,850 Rls.

203 $

664

1382

ارمنستان

320720

-تركيبات زجاجي ,لعاب هاوفر آورده هاي مشابه

500

1,603,200 Rls.

202 $

665

1382

ارمنستان

580220

-پاچه هاي حوله باف اسفنجي وپارچه هاي تاروپودباف اسفنجي همانند,ازسايرموادنسجي ,

50

1,584,000 Rls.

200 $

666

1382

ارمنستان

690790

-چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره بدون ورني وبدون لعاب ,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي د

1,000

1,522,128 Rls.

192 $

667

1382

ارمنستان

070420

-كلم بروكسل , تازه يا سردكرده

1,000

1,425,600 Rls.

180 $

668

1382

ارمنستان

701939

--نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه ,

180

1,420,849 Rls.

179 $

669

1382

ارمنستان

848340

-چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,,

400

1,413,516 Rls.

178 $

670

1382

ارمنستان

700529

ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,

850

1,409,760 Rls.

178 $

671

1382

ارمنستان

410419

چرم وپوست مرطوب )ازجمله (از گاويااسب -موكنده -لايه لايه بريده شده وآماده نشده غيرمذكور

24

1,243,440 Rls.

157 $

672

1382

ارمنستان

391190

-پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت فصل غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه شكل اوليه

140

1,235,520 Rls.

156 $

673

1382

ارمنستان

590320

-پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي اورتان ,

15

1,211,760 Rls.

153 $

674

1382

ارمنستان

291511

--اسيدفرميك

1,500

1,202,832 Rls.

152 $

675

1382

ارمنستان

282300

اكسيدهاي تيتان

121

1,172,160 Rls.

148 $

676

1382

ارمنستان

392620

- لباس و مضافات لباس (ازجمله دستك )ازمواد پلاستيكي

70

1,140,480 Rls.

144 $

677

1382

ارمنستان

680919

--لوحه ,,,,ازگچ ياازتركيباتي كه اساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

1,000

1,140,480 Rls.

144 $

678

1382

ارمنستان

701990

--اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درجاي ديگرذكرنشده ,

114

1,124,640 Rls.

142 $

679

1382

ارمنستان

940591

--اجزاءوقطعات ازشيشه براي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورافكن ها

250

1,069,200 Rls.

135 $

680

1382

ارمنستان

940380

-مبلهاي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند

60

1,005,840 Rls.

127 $

681

1382

ارمنستان

441400

تاب چوبي براي تابلو,عكس آمينه و اشياء همانند

75

1,002,480 Rls.

127 $

682

1382

ارمنستان

731814

--پيچ خودكاراز آهن ياازفولاد,

119

997,934 Rls.

126 $

683

1382

ارمنستان

090230

-چاي سياه و چاي جزئا تخمير شده ,حتي خوشبو شده , در بسته هاي 3 كيلو گرم يا كمتر

116

918,720 Rls.

116 $

684

1382

ارمنستان

071340

-عدس غلاف كنده , خشك كرده

150

826,155 Rls.

104 $

685

1382

ارمنستان

251511

--سنگهاي مرمر و سنگهاي تراورتن كارنشده يا همواري گرفته شده

2,500

815,760 Rls.

103 $

686

1382

ارمنستان

291229

--ساير آلدئيدهاي حلقوي ,بدون عامل اكسيژن دار, كه در جاي ديگري مذكور نباشند

322

792,000 Rls.

100 $

687

1382

ارمنستان

283911

--متاسيليكات هاي سديم

242

768,240 Rls.

97 $

688

1382

ارمنستان

760820

-لوله از آلومينيوم ممزوج ,

32

717,670 Rls.

91 $

689

1382

ارمنستان

841440

-كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند

200

685,188 Rls.

87 $

690

1382

ارمنستان

732112

--وسائل خوارك پزي ,خوارك گرم كن ,باسوخت مايع,از آهن ياازفولاد,

50

666,800 Rls.

84 $

691

1382

ارمنستان

851610

- آبگرم كن هاي فوري يامخزني برقي و گرم كن هاي غوطه ور برقي

20

601,200 Rls.

76 $

692

1382

ارمنستان

420299

--جعبه ها و محفظه هائي غيرمذكوردرجاي ديگرباسطح خارجي ازموادي كه درجاي ديگرمذكورنباش

6

500,820 Rls.

63 $

693

1382

ارمنستان

853810

-تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7

30

498,960 Rls.

63 $

694

1382

ارمنستان

871680

- وسايط نقليه غيرمذكور, كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند

40

491,040 Rls.

62 $

695

1382

ارمنستان

283321

--سولفات هاي منيزيم

145

468,176 Rls.

59 $

696

1382

ارمنستان

291521

--اسيداستيك

120

451,440 Rls.

57 $

697

1382

ارمنستان

292213

--تري اتانول آمين و املاح آن

20

417,350 Rls.

53 $

698

1382

ارمنستان

261790

-سايرسنگهاي فلزوكنسانتره هاي آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشد

3,000

403,920 Rls.

51 $

699

1382

ارمنستان

570259

--كف پو هاي غيرمخملي باف ,ازسايرموادنسجي , آماده نشده براي خرده فروشي ,غيرمذكوردرجاي ديگر

20

403,920 Rls.

51 $

700

1382

ارمنستان

121190

-سايرگياهان يااجزا آنهاازنو ع مورداستفاده براي عطريات داروغيرمذكورياغيرمشمول درجاي ديگر

100

396,000 Rls.

50 $

701

1382

ارمنستان

392069

--صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر

45

396,000 Rls.

50 $

702

1382

ارمنستان

841451

--بادزنهاي روميزي ,زميني ,ديواري ,براي پنجره ,سقفي ,توام باموتوربرقي بقدرت حداكثر125وات

15

396,000 Rls.

50 $

703

1382

ارمنستان

721210

- آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمتر, آبكاري شده يااندودشده باقلع,

168

382,812 Rls.

48 $

704

1382

ارمنستان

281420

- آمونياك محلول در آب ( آمونياك )

300

380,160 Rls.

48 $

705

1382

ارمنستان

820570

-گيره ,قيدوهمانند,

25

367,268 Rls.

46 $

706

1382

ارمنستان

441129

--تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د

50

340,560 Rls.

43 $

707

1382

ارمنستان

200939

آب هريك ازمركبات ديگرغيرازشماره -200931تخميرنشده وبدون افزودن الكل 000-كه درجاي ديگرمذكورنباشد

150

332,640 Rls.

42 $

708

1382

ارمنستان

070320

ير تازه يا سردكرده

123

293,040 Rls.

37 $

709

1382

ارمنستان

251710

-قلوه سنگ ,ريگ ,ريگ هاي صاف و سنگ چخماق

1,213

277,200 Rls.

35 $

710

1382

ارمنستان

820559

--ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ازجمله الماس شيشه بري ),

20

237,600 Rls.

30 $

711

1382

ارمنستان

851660

- كوره (اجاق )هاي برقي ,غيرمذكوردرجاي ديگر;خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جو آورنده آب ,سرخ

2

237,600 Rls.

30 $

712

1382

ارمنستان

291540

-اسيدهاي مونو-,دي - يا تري كلرواستيك , املاح و استرهاي آنها

2

175,824 Rls.

22 $

713

1382

ارمنستان

441820

-در,چهارچوب ,دوره و آستانه در از چوب

58

134,640 Rls.

17 $

714

1382

ارمنستان

251749

--دانه دانه هاselunarg(), تراشه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر)

800

133,792 Rls.

17 $

715

1382

ارمنستان

100820

-ارزن

25

47,520 Rls.

6 $

   به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران