گالری تصاویر
پیوندهای مهم

ترور دیپلمات ایرانی در صنعا

در تاریخ 18 ژانویه آقای اسدی دیپلمات ایرانی در خارج از منزلش در پایتخت یمن از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته و کشته شد . دولت یمن مسئولیت حفاظت و تامین امنیت دیپلماتها در یمن را بعهد دارد و بایستی مسئولانه تر در این زمینه به کنوانسیونهای بین المللی شناخته شده عمل نماید .

وضعیت منطقه بسیار حساس است و گروههای تروریست و تکفیری تلاش می کنند شرایط نا امنی بیشتری در منطقه از طریق هدف  قرار دادن دیپلماتها ایجاد نمایند .

جمهوری اسلامی ایران قویا این حمله تروریستی علیه دیپلمات ایرانی را محکوم نموده و از جامعه بین المللی ، مقامات و نمایندگیهای دیپلماتیک انتظار دارد در چارچوب تعهداتشان در زمینه مبارزه با تروریسم و ایجاد جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی اینگونه اعمال را محکوم نمایند .

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان - 3 بهمن 1392

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران