گالری تصاویر
پیوندهای مهم

مقامات ارمنستان

ردیف

نام

سمت

1

سرژ سرکیسیان

رئیس جمهور

2

کارن کاراپتیان

نخست وزیر

3

واچه گابریئلیان

معاون نخست وزیر و وزیر اصلاحات و همگرایی اقتصاد بین المللی

4

ادوارد نعلبندیان

وزیر امورخارجه ارمنستان

5

ویگن سرکیسیان

وزیر دفاع

6

آشوت مانوکیان

وزیر زیرساخت های انرژی و منابع طبیعی

7

لئون مگردیچیان

وزیر آموزش و علوم

8

آرمن امیریان

وزیر فرهنگ

9

هرانوش هاکوپیان

وزیر دیاسپورا

10

آرزویک میناسیان

وزیر حفظ محیط زیست

11

ایگنادی آراکلیان

وزیر کشاورزی

12

آرپینه هوانیسیان

وزیر دادگستری

13

آرتم آساتریان

وزیر کار و امور اجتماعی

14

لئون آلتونیان

وزیر بهداشت

15

هراچیا رستومیان

وزیر ورزش و امورجوانان

16

داویت لوکیان

وزیر مدیریت منطقه ای

17

سورن کارایان

وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری

18

واهان مارتیروسیان

وزیر حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات

19

وارتان آرامیان

وزیر دارایی

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران