سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
|
سامانه دریافت شکایات
گواهی عدم سوء پیشینه

ج : صدور گواهی عدم سوء پیشینه :

1 –سه نسخه پرسشنامه تکمیل شده صدور گواهی عدم سوء پیشینه توسط متقاضی و الصاق عکس متقاضی در محل مربوطه در هر یک از پرسشنامه ها و امضاء هر سه پرسشنامه توسط متقاضی ( این پرسشنامه از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

2 –دونسخه کارت آثار انگشتان متقاضی که توسط پلیس کشور کانادا تهیه شده و عکس متقاضی روی هر یک از آنها الصاق گردیده باشد. (عکس متقاضی روی کارت ها اسکن شده باشد و یا اینکه توسط پلیس کانادا ممهور شده باشد.)

3 –تصویر صفحات اول و دوم گذرنامه معتبر ایرانی متقاضی (صفحه مشخصات) و تصویر صفحه مهر اقامت در کانادا، یا روادید آن کشور و یا تصویر کارتPRمعتبر

4 –تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی

5 –تصویر کارت شناسائی ملی متقاضی به صورت پشت و رو

6 –دو قطعه عکس جدید متقاضی ، مشابه عکس های الصاقی به پرسشنامه ها و کارت آثار انگشتان

7- قبض پرداخت تعرفه مربوطه به مبلغ 594000 ریال به حساب خزانه داری کل ( این مبلغ در وزارت امورخارجه واریز و قبض آن ارائه می گردد )

   دانلود : فرم_درخواست_سوء_پیشینه.pdf           حجم فایل 185 KB
قوانین کنسولی