صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/28 لغایت 1396/09/15، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٤:٥٥ - 1396/09/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی جمهوری آذربایجان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان
وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی اعلام مناقصه بین المللی میدارد:
 ١٦:٢٨ - 1396/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات شرکت سهامی آذرسو جمهوری آذربایجان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت سهامی آذرسو جمهوری آذربایجان
شرکت سهامی آذرسو جمهوری آذربایجان برای احداث ابنیه و کانال کشی طرحهای تصفیه خانه شهرهای آقداش، بیلقان و آغجابدی اعلام مناقصه عمومی میدارد:
 ١٦:٠٤ - 1396/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت برق اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت برق اتیوپی برای درخواست تعیین صلاحیت مقیاس انرژی خورشیدی:
 ١٥:٢٥ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راههای اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راههای اتیوپی برای تأمین مبلمان اداری:
 ١٤:٥٧ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راههای اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راههای اتیوپی برای طراحی و ساخت پروژه‌های مندرج در آگهی:
 ١٤:٣٢ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت مخابرات اتیوپی
شرکت مخابرات اتیوپی جهت تأمین انواع داک و کابلهای فیبر نوری، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین‌المللی میدارد:
 ١٤:٢٢ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت برق اتیوپی
شرکت برق اتیوپی جهت تأمین تجهیزات انواع خط توزیع برق اعلام مناقصه بین‌المللی میدارد:
 ١٤:١٣ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط استانداری استان لباپ ترکمنستان
استانداری استان لباپ بمنظور احداث یک مرکز فرهنگی- تفریحی چاغالار دنیاسی(به معنی دنیای کودکان)» در شهر فاراب آن استان مناقصه بین المللی اعلام میدارد:
 ١٣:٥٤ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره تجارت خارجه « ترکمن دوقما » وابسته به وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
اداره تجارت خارجه « ترکمن دوقما » وابسته به وزارت صنایع نساجی ترکمنستان بمنظور خرید رول های مقوایی کیفیت بالا برای مجتمع نساجی عشق آباد، مجتمع نساجی گوگ تپه تحت عنوان قهرمان ترکمنستان آتامراد نیازوف، کارخانه ریسندگی گوگ تپه، کارخانه ریسندگی صفرمراد ترکمن باشی بخش بهارلی، کارخانه ریسندگی دمیرل تجن، کارخانه ریسندگی ترکمن آباد و کارخانه ریسندگی و فرآوری الیاف پنبه خلچ، مناقصه بین المللی اعلام میدارد:
 ١٣:٥١ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره تجارت خارجه « ترکمن دوقما » وابسته به وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
اداره تجارت خارجه « ترکمن دوقما » وابسته به وزارت صنایع نساجی ترکمنستان بمنظور خرید رول های مقوایی کیفیت بالا برای مجتمع نساجی عشق آباد، مجتمع نساجی گوگ تپه تحت عنوان قهرمان ترکمنستان آتامراد نیازوف، کارخانه ریسندگی گوگ تپه، کارخانه ریسندگی صفرمراد ترکمن باشی بخش بهارلی، کارخانه ریسندگی دمیرل تجن، کارخانه ریسندگی ترکمن آباد و کارخانه ریسندگی و فرآوری الیاف پنبه خلچ، مناقصه بین المللی اعلام میدارد:
 ١٣:٤٦ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی روآندا
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت سرمایه گذاری کازابو
شرکت سرمایه گذاری کازابو به عنوان یک شرکت دولتی در روآندا، برای مدرنسازی بازار موجود و ایستگاه اتوبوس کیمیرونکو و همچنین توسعه پروژه زیرساختی و چند کاربردی در زمینی به مساحت 5 هکتار، به شرح ذیل اعلام مناقصه می‌نماید:
 ١١:٥٦ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت وسایط حمل و نقل جاده ای ترکمنستان
وزارت وسایط حمل و نقل جاده ای ترکمنستان بمنظور تهیه طرح و ساخت کامل مرکز آموزشی مجتمع تاکسیرانی و اتوبوسرانی و اداره راهنمایی و رانندگی در شهر عشق آباد، مناقصه بین المللی اعلام میدارد:
 ١١:٥١ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید و کار تعمیر و بازسازی جهت تعویض لوله های مبدل حرارتی کولر گازی و خنک کننده نهایی نیازمندی های کارخانه تجن کاربامید ،از تاریخ 1396/08/01 تا 30 روز اداری، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١١:٤٦ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ1396/08/01 لغایت 1396/09/17، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١١:٢٧ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>