صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


مناقصه های دولتی آفریقای جنوبی
مناقصه‌های دولتی کشور آفریقای جنوبی به پیوست آمده است.
 ١٢:١٥ - 1397/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
مناقصه بین‌المللی شرکت دولتی ترکمن گاز به منظور خرید و تامین نیازمندی‌ها
 ٠٨:٥٨ - 1397/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه‌های دولتی سریلانکا
مناقصه بین المللی اداره بهداشت سریلانکا
سفارت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا اعلام کرده‌است که رئیس هیات مدیره کمیته تهیه و تدارک شرکت دولتی دارویی سریلانک
 ٠٨:٥٠ - 1397/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین‌المللی توسط مناقصه شرکت سورکنستراکشن
مناقصه شرکت سورکنستراکشن برای تامین قیر
 ٠٨:٤٦ - 1397/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین‌المللی توسط شرکت کاغذ اتیوپی
مناقصه شرکت کاغذ اتیوپی برای تامین خمیر کاغذ
 ٠٨:٤٤ - 1397/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین‌المللی توسط کامرشیال بانک اتیوپی
مناقصه کامرشیال بانک اتیوپی برای تامین CBE GAP Analysis to Comply with PCIDSS
 ٠٨:٣٨ - 1397/04/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت ساخت و ساز و مهندسی ترکمنستان
وزارت ساخت و ساز و مهندسی ترکمنستان،به منظور طراحی و ساخت پل جدید خودرو بر روی خلیج قره بوغاز گال
 ٠٨:٥١ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن‌باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ07/04/1397 تا 45 روز تقویمی
 ٠٨:٥٠ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت سهامی عام ترکمن توربا
شرکت سهامی عام «ترکمن توربا»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح
 ٠٨:٤٦ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور طراحی و تجهیز محیط صنعتی تاسیسات شرکت ترکمن گاز با امکانات مهندسی و فنی حفاظت
 ٠٨:٤٤ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح
 ٠٨:٤٠ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود
 ٠٨:٣٩ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح
 ٠٨:٣٧ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت وسایل حمل و نقل جاده‌ای
وزارت وسایل حمل و نقل جاده‌ای ترکمنستان بمنظور خرید 4 عدد اتوبوس مسافربری به منات ملی
 ٠٨:٣٥ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راه اتیوپی
مناقصه اداره راه اتیوپی برای اجرای پروژه‌های راه‌سازی
 ٠٨:٣٠ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>