صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
مناقصه وزارت بهداشت و درمان ترکمنستان
وزارت بهداشت و درمان ترکمنستان جهت خرید تجهیزات پزشکی برای مرکز علمی- آموزشی بهداشت مادران و کودکان دانشگاه پزشکی ترکمنستان مناقصه بین المللی اعلام میدارد
 ٠٩:٠٦ - 1396/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/21 لغایت1396/12/09، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٠٤ - 1396/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/22 لغایت 1396/12/11، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٠١ - 1396/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ساحل عاج
آگهی مناقصه ساخت دانشگاه بوندوکو ساحل عاج
برگزاری مناقصه ساخت دانشگاه بوندوکو در ساحل عاج
 ٠٨:٥٤ - 1396/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ1396/10/20 لغایت 1396/12/07، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٥:٣٢ - 1396/10/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/18 لغایت 1396/12/02، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٧:١٦ - 1396/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/19 لغایت 1396/12/4، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٧:١٣ - 1396/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ05/10/1396 تا تاریخ 12/11/1396، بمنظور خرید، مواد افزودنی جهت گریس برای سال 2018-2019 میلادی، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٧:٠٩ - 1396/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه سرمایه گذاری بین المللی توسط شرکت ترکمن گئولوگیا (زمین شناسی ترکمن)
شرکت دولتی «ترکمن گئولوگیا» (زمین شناسی ترکمن)،به منظور انتخاب پیمانکاران کار و خدمات برای صنعت نفت و گاز به شرح ذیل از تاریخ 13/10/1396 تا 24/11/1396، اعلام مناقصه سرمایه گذاری بین المللی نموده است
 ١٧:٠٦ - 1396/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه پروژه ارتقاء امنیت غذایی اوگاندا به شرکت های ایرانی
اعلام مناقصه پروژه ارتقاء امنیت غذایی اوگاندا به شرکت های ایرانی
برگزاری مناقصه پروژه ارتقاء امنیت غذایی اوگاندا به شرکت های ایرانی
 ١٧:٠١ - 1396/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه سازمان بشردوستانه Goal اتیوپی
برگزاری مناقصه سازمان بشردوستانه Goal اتیوپی جهت تامین پمپ خورشید
 ١٦:٢٧ - 1396/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه دپارتمان توسعه اقتصادی و مالی سیداما اتیوپی
برگزاری مناقصه دپارتمان توسعه اقتصادی و مالی سیداما اتیوپی جهت تامین تجهیزات و نیروی کار پروژه های ساختمانی
 ١٦:٢٣ - 1396/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه صدا و سیمای اتیوپی
برگزاری مناقصه صدا و سیمای اتیوپی جهت تامین FM
 ١٦:١٤ - 1396/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اطلاعیه مناقصه دانشگاه دبره تابور اتیوپی
اطلاعیه مناقصه دانشگاه دبره تابور اتیوپی جهت اجرای پروژه های ساختمانی
 ١٦:٠٨ - 1396/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
هیئت سرمایه گذری استان نجف اشرف - عراق
اعلام مناقصه فرودگاه نجف اشرف
مدیریت و راه اندازی فرودگاه نجف اشرف
 ١٩:٣٥ - 1396/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>