صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/08/16 لغایت 1396/10/01، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١١:٠٤ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/08/17 لغایت 1396/10/04، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٠:٥٤ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه راه و ساختمان کشور روآندا
مناقصه راه و ساختمان کشور روآندا
مناقصه راه و ساختمان روآندا در زیر آمده است
 ١٠:٤٠ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 03/08/1396 لغایت 24/09/1396، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٠:٣٣ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات دولت اتیوپی
مناقصه شرکت شکر
مناقصه شرکت شکر برای تامین انواع ماشین آلات
 ١٦:١٨ - 1396/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات دولت اتیوپی
مناقصه‌های فعالیتهای ساختمانی اتیوپی
مناقصه‌های فعالیتهای ساختمانی اتیوپی برای تامین انواع آسفالت و سیمان
 ١٦:١٤ - 1396/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات دولت اتیوپی
مناقصات کامرشیال بانک اتیوپی
مناقصات کامرشیال بانک اتیوپی درباره تامین انواع صندلی و میز
 ١٦:٠٦ - 1396/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولت اتیوپی
مناقصه دفتر منطقه ای یونیسف
مناقصه دفتر منطقه ای یونیسف برای ارائه پروپزال با موضوع طراحی وبسایت
 ١٥:٣٤ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولت اتیوپی
مناقصه شرکت Beaeka
مناقصه شرکت Beaekaبرای تولید مواد خام
 ١٥:٣١ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولت اتیوپی
مناقصه اداره راه اتیوپی
مناقصه اداره راه اتیوپی برای تامین نیروی کار، تجهیزات و مواد
 ١٥:٢٠ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی
مناقصه دولت اتیوپی
مناقصه شرکت دارویی اتیوپی به منظور تامین تست تشخیص و Insecticide Propoxure
 ١٥:١٥ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/26 لغایت 1396/09/10، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٥:٠٨ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ 1396/07/27 تا 30 روز کاری، بمنظور خرید و تامین نیازمندی های خود، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٥:٠٥ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه شیمی"خزر"، از تاریخ 1396/07/21 تا 30 روز اداری، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٥:٠٢ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه های ید «بالکان آباد»، «برکت» کارخانه شیمی "خزر"،از تاریخ1396/07/25 تا 30 روز اداری، بهشرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٤:٥٩ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>