صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،از تاریخ1397/2/14 تا 1397/03/27،
 ١١:٤٠ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،از تاریخ1397/2/14 تا 1397/03/27، اعلام مناقصه بین المللی به شرح ذیل
 ١١:٣٧ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،از تاریخ 1397/2/14 تا 1397/03/27
 ١١:٣٤ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ١١:٣٠ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١١:٢٧ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١١:١٩ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح
 ١٠:٤٨ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح
 ١٠:٤٥ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود
 ١٢:٢٣ - 1397/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود
 ١٢:٢٢ - 1397/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 04/02/1397
 ١٢:١٧ - 1397/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه اداره راه اتیوپی برای تامین انواع ماشین‌آلات
مناقصه اداره راه اتیوپی برای تامین انواع ماشین‌آلات شامل کامیون، لودر و کمپرسور
 ١٠:٠٠ - 1397/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه دفتر پروژه بازیافت پسماندهای خشک آدیس‌آبابا
مناقصه دفتر پروژه بازیافت پسماندهای خشک آدیس‌آبابا برای دریافت خدمات مشاوره‌ای
 ٠٩:٥٦ - 1397/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت شکر اتیوپی برای دریافت خدمات مشاوره‌ای
مناقصه شرکت شکر اتیوپی برای دریافت خدمات مشاوره‌ای بشرح زیر است:
 ٠٩:٥٠ - 1397/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین داروهای مندرج در اسناد
 ٠٩:٤٧ - 1397/02/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>