صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط آژانس تامین داروی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین دارو
 ٠٨:٢٧ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت مسکن اتیوپی
مناقصه‌های شرکت مسکن اتیوپی برای اجرای پروژه‌های ساخت مسکن
 ٠٨:٢٤ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت مهندسی Dejenna
مناقصه شرکت مهندسی Dejennaبرای اجرای پروژه‌های انتقال برق
 ٠٨:٢١ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اتیوپین ایرلاین
مناقصه اتیوپین ایرلاین برای حضور در پروژه‌های طراحی و ساخت آکادمی هوانوردی
 ٠٨:١٤ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی برای اجرای پروژه‌های روزآمدسازی خطوط انتقال برق
 ١٤:٤٧ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه اداره راه آدیس‌آبابا
مناقصه اداره راه آدیس‌آبابا برای اجرای پروژه‌های راه‌سازی
 ١٤:٤٥ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه یانک نیب
مناقصه بانک نیب برای تامین دستگاه‌های خودپرداز بشرح
 ١٤:٢٧ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ1397/04/07تا 45 روز تقویمی، اعلام مناقصه بین المللی به شرح ذیل نموده است:
 ١٤:٠٩ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان، از تاریخ 1397/03/30 لغایت 1397/05/01، بمنظور انجام کار نوسازی در کارخانه تولید
 ١٤:٠٦ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز صنابع نساجی ترکمنستان
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان، از تاریخ 1397/03/30 لغایت 1397/05/01، بمنظور انجام کار نوسازی در کارخانه نخ ریسی
 ١٤:٠٣ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان، از تاریخ 1397/03/30 لغایت 1397/05/01
 ١٣:٥٨ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ 1397 /04/07 تا 45 روز تقویمی، اعلام مناقصه بین المللی به شرح ذیل نموده
 ١٣:١٢ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
 ١٦:٤٥ - 1397/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن نفت
شرکت دولتی ترکمن نفت،به منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از تاریخ
 ١٦:٣٤ - 1397/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١٦:٣٢ - 1397/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>