صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ05/10/1396 تا تاریخ 1396/11/25، بمنظور خرید و تامین نیازمندی های خود، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٢٤ - 1396/10/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/07 لغایت 1396/11/27، اعلام مناقصه بین المللی نموده است .
 ١٥:٢٩ - 1396/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
کنسرن دولتی ترکمن گاز ترکمنستان برای خرید مواد جوشکاری مناقصه بین المللی اعلام می نماید
 ١٥:٢٨ - 1396/10/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 07/10/1396 لغایت 27/11/1396، اعلام مناقصه بین المللی نموده است .
 ١٦:٢٧ - 1396/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه سرمایه گذاری بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستان، از تاریخ 1396/10/06 تا 30 روز اداری، به منظور تهیه کیسه های پلی پروپیلن جهت بسته بندی سیمان،مناقصه بین المللی، اعلام نموده است
 ١٤:٤٣ - 1396/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/05 لغایت 1396/11/25 ، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٤:٣٣ - 1396/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلامیه مناقصه وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
اداره تجارت خارجه « ترکمن دوقما » وابسته به وزارت صنایع نساجی ترکمنستان بمنظور خرید مواد شیمیایی مورد نیاز با کیفیت، برای مجتمع تولیدی « ترکمن باشی تکستایل کمپلکس» YGPJ، مناقصه بین المللی اعلام میدارد
 ١٤:١٩ - 1396/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ 05/10/1396 تا تاریخ 04/11/1396، بمنظور تنظیم پیشنهاد مناقصه ، جهت تحویل و تعمیر تجهیزات دستگاه UPNK-2 (دستگاه شلیک کک نفتی) پالایشگاه نفت ترکمن باشی، اعلام مناقصه بین المللی نموده است.
 ٠٩:٠٩ - 1396/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»، به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 05/10/1396 لغایت 23/11/1396، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٨:٥١ - 1396/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه کشور بنین
مناقصه اداره راه سازی و شهر سازی کشور بنین
برگزاری مناقصه اداره راه سازی و شهرسازی کشور بنین به منظور ساخت 660 کیلومتر جاده شهری در 9 شهر
 ١٤:٤٨ - 1396/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه کشور جمهوری آذربایجان
مناقصه شرکت آب و فاضلاب جمهوری آذربایجان
برگزاری مناقصه ی ساخت تجهیزات آب و فاضلاب در شهر قزاق آذربایجان
 ١٤:٣٦ - 1396/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستان، از تاریخ 01/10/1396 تا 30 روز اداری، به منظور تحویل مواد مصرفی مورد نیاز کارخانه اتحادیه تولیدی بتن آهنی «ترکمن دمیر بیتان اونیملری»، مناقصه بین المللی، اعلام نموده است
 ٠٩:٣٣ - 1396/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور خرید نیازمندی های کارخانه ماری کاربامید ، از تاریخ 01/10/1396 تا 30 روز اداری، اعلام تمدید مناقصه بین المللی به شرح ذیل نموده است
 ٠٩:٢٨ - 1396/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه سرمایه گذاری بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستان، از تاریخ 29/09/1396 تا 30 روز اداری، به منظور تحویل قطعات یدکی تجهیزات مورد نیاز کارخانه اتحادیه تولیدی "ترکمن داشلاری"، مناقصه سرمایه گذاری بین المللی، اعلام نموده است
 ١٦:٠٩ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
مناقصه توسط کنسرن دولتی ترکمن شیمی
کنسرن دولتی ترکمن شیمی ترکمنستان مناقصه بین المللی برای خرید فسفات خام را با محتوای اکسید فسفری (P205) کمتر از 5/24 درصد اعلام کرده است.
 ١٦:٠٥ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>