صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


اعلامیه مناقصه بین المللی
مناقصه وزارت ساختمان سازی و معماری ترکمنستان
وزارت ساختمان سازی و معماری ترکمنستان بمنظور تهیه طرح و احداث مدرسه ای 540 نفره
 ٠٩:٢٣ - 1397/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه وزارت آموزش اتیوپی
وزارت آموزش اتیوپی برای تامین زیرساخت و خدمات ICT
 ٠٩:٢١ - 1397/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه آژانس امنیت شبکه اطلاعات اتیوپی
مناقصه آژانس امنیت شبکه اطلاعات اتیوپی برای F5Appliance and VMware
 ٠٩:١٧ - 1397/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی برای تامین نرم‌افزار و برنامه اجرای شبکه و مدیریت
 ٠٩:١٥ - 1397/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه کامرشیال بانک اتیوپی
مناقصه کامرشیال بانک اتیوپی برای تامین Mobile POS
 ٠٩:١٢ - 1397/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت تولید و توزیع تجهیزات آموزشی
مناقصه شرکت تولید و توزیع تجهیزات آموزشی اتیوپی برای تامین رول
 ٠٩:٠٨ - 1397/03/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستان، از تاریخ 1397/03/18تا 30 روز اداری
 ١١:٢٣ - 1397/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت ساخت و ساز و مهندسی ترکمنستان
وزارت ساخت و ساز و مهندسی ترکمنستان،به منظور طراحی و ساخت ترمینال مسافربریاتوبوسرانی در شهر مرو
 ١١:٢١ - 1397/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١١:١٩ - 1397/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١١:١٨ - 1397/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،از تاریخ 1397/03/11 تا 30 روز اداری
 ١١:١٦ - 1397/03/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن نفت
شرکت دولتی ترکمن نفت،به منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از تاریخ
 ١٥:٢١ - 1397/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١٥:٢٠ - 1397/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١٥:١٨ - 1397/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،از تاریخ1397/03/18 تا 30 روز اداری،
 ١٥:١٧ - 1397/03/27 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>