صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/18 لغایت 1396/09/03
 ١٣:٣٤ - 1396/07/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شرکت برق لبنان
مناقصه نظارت و مدیریت عملیات و نگهداری نیروگاه
مناقصه نظارت و مدیریت عملیات و نگهداری دو نیروگاه سیکل ترکیبی
 ٠٩:١٩ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه "ماری کاربومید"،از تاریخ 1396/07/15 تا 30 روز اداری
 ٠٩:١٦ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ1396/07/15 تا 20 روز
 ٠٩:١٢ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/17 لغایت 1396/09/01
 ٠٩:٠٩ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستاناز تاریخ 1396/07/12 تا 15 روز اداری
 ١٥:١٧ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور طراحی و ساخت (به صورت کلید در دست )کارخانه تولید سدیم کربنات
 ١٥:١٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط اداره ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان
شرکت ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان، از تاریخ 1396/07/10 تا 30 روز اداری
 ١٤:٤٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین انواع داروها
 ١٤:٣٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه PPPDS برای تامین 400 هزارتن گندم
 ١٤:٢٤ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین
 ١٤:٢٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه دانشگاه مکله برای استخدام شرکت های مشاوره‌ ای و اجرایی
 ١٤:١٨ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه شرکت تامین آب مکله برای تامین کنتور آب
 ١٤:١١ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه شرکت Sur Construction برای تامین هفت دستگاه کارخانه سنگ خردکنی
 ١٥:٤٩ - 1396/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه بزرگ شرکت فعالیتهای ساختمانی اتیوپی برای تامین انواع ژنراتورها
 ١٥:٤٧ - 1396/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>