صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


مناقصه دولت سوریه
مناقصه دولت سوریه
سازمان تجارت خارجی سوریه، تامین انواع داروهای مورد نیاز سال 2018
 ١٠:١٥ - 1396/12/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولت سوریه
سازمان غیردولتی «اقدام در برابر گرسنگی»
سازمان غیردولتی «اقدام در برابر گرسنگی»
 ١٠:١٤ - 1396/12/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین داروی مندرج در اسناد
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین داروی مندرج در اسناد
 ١٢:٥٧ - 1396/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت تجاری آمباسل برای تامین انواع دارو
مناقصه شرکت تجاری آمباسل برای تامین انواع دارو
 ١٢:٥٥ - 1396/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه دانشگاه Wollo برای اجرای پروژه‌های ساختمانی و آزمایشگاهی
مناقصه دانشگاه Wollo برای اجرای پروژه‌های ساختمانی و آزمایشگاهی
 ١٢:٥٣ - 1396/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه دانشگاه Wollo برای اجرای پروژه‌های ساختمانی
مناقصه دانشگاه Wollo برای اجرای پروژه‌های ساختمانی
 ١٢:٤٧ - 1396/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط دفتر آب و آبیاری دولت منطقه‌ای ارومیا
مناقصه دفتر آب و آبیاری دولت منطقه‌ای ارومیا برای اجرای پروژه‌های چندگانه
 ١٠:١٩ - 1396/12/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت ذخایر دام و شیلات
مناقصه وزارت ذخایر دام و شیلات اتیوپی برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی
 ١٠:١٤ - 1396/12/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت شکر اتیوپی
مناقصه شرکت شکر اتیوپی برای دریافت خدمات مدیریتی
 ١٠:١٠ - 1396/12/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت صنعتی مسفین
مناقصه شرکت صنعتی مسفین برای احداث مجتمع تولیدی و مهندسی
 ١٠:٠٦ - 1396/12/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی
مناقصه دفتر بهداشت منطقه‌ای Benishangulبرای احداث بیمارستان
 ١٠:٠٢ - 1396/12/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ١٣:٥٣ - 1396/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ١٣:٥١ - 1396/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ١٣:٤٧ - 1396/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط دفتر آب و آبیاری دولت منطقه‌ای ملل جنوبی
مناقصه دفتر آب و آبیاری دولت منطقه‌ای ملل جنوبی
 ١١:٣٣ - 1396/12/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>