صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ 1396/07/27 تا 30 روز کاری، بمنظور خرید و تامین نیازمندی های خود، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٥:٠٥ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه شیمی"خزر"، از تاریخ 1396/07/21 تا 30 روز اداری، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٥:٠٢ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه های ید «بالکان آباد»، «برکت» کارخانه شیمی "خزر"،از تاریخ1396/07/25 تا 30 روز اداری، بهشرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٤:٥٩ - 1396/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه دفتر منطقه‌ای یونیسف در آدیس‌آبابا
مناقصه دفتر منطقه‌ای یونیسف در آدیس‌آبابا با موضوع ارائه پروپوزال با موضوع مدیریت تصفیه پسامدهای شهری
 ٠٩:٤٣ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه شرکت آب آدیس‌آبابا برای تامین انواع تجهیزات شامل پمپ های آب،
مناقصه شرکت آب آدیس‌آبابا برای تامین انواع تجهیزات شامل پمپ های آب،
 ٠٩:٣٩ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه آواش بانک اتیوپی برای دریافت خدمات
مناقصه آواش بانک اتیوپی برای دریافت خدمات نرم افزاری مندرج در آگهی
 ٠٩:٣٣ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه آواش بانک اتیوپی برای تامین دستگاههای خودپرداز
مناقصه آواش بانک اتیوپی برای تامین دستگاههای خودپرداز
 ٠٩:٣١ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه بانک توسعه اتیوپی برای دریافت خدمات مشاوره‌ای
مناقصه بانک توسعه اتیوپی برای دریافت خدمات مشاوره‌ای
 ٠٩:٢١ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه دفتر منطقه‌ای یونیسف در آدیس‌آباب
ناقصه دفتر منطقه‌ای یونیسف در آدیس‌آبابا با موضوع ارائه پروپوزال با موضوع مدیریت تصفیه پسامدهای شهری
 ٠٩:١٥ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
ناقصه شرکت تامین و توزیع تجیزات آموزشی
مناقصه شرکت تامین و توزیع تجیزات آموزشی برای تامین انواع کاغذ
 ٠٩:٠٤ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/18 لغایت 1396/09/03
 ١٣:٣٤ - 1396/07/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شرکت برق لبنان
مناقصه نظارت و مدیریت عملیات و نگهداری نیروگاه
مناقصه نظارت و مدیریت عملیات و نگهداری دو نیروگاه سیکل ترکیبی
 ٠٩:١٩ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه "ماری کاربومید"،از تاریخ 1396/07/15 تا 30 روز اداری
 ٠٩:١٦ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ1396/07/15 تا 20 روز
 ٠٩:١٢ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/17 لغایت 1396/09/01
 ٠٩:٠٩ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>