صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصه‌های آفریقای جنوبی
برگزاری مناقصه‌های آفریقای جنوبی
فهرست مناقصه‌های دریافتی از آفریقای جنوبی برای سال 2017 در زیر آمده است:
 ٠٩:١٥ - 1396/05/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما» وابسته به وزارت صنایع نساجی ترکمنستان از تاریخ 1396/05/30 تا 15 روز اداریجهت خرید لوازم و قطعات یدکی نسخه اصل
 ٠٩:٠٧ - 1396/05/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/27 لغایت 1396/07/18، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ٠٩:٠٥ - 1396/05/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور طراحی و ساخت تاسیسات تولید کنسانتره اوره فرمالدئیدUF-85 با ظرفیت تولید 15000 تن در سال در بخش کارخانه
 ٠٩:٠١ - 1396/05/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان
 ٠٨:٥٨ - 1396/05/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
Sur Construction مناقصه شرکت
مناقصه شرکت Sur Constructionبرای تامین مواد منفجره صنعتی بشرح زیر ارائه شده است.
 ١٣:١٣ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
Dedebit مناقصه موسسه اعتباری
مناقصه موسسه اعتباریDedebit برای پروژه برنامه نویسی مالی
 ١٣:٠١ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
مناقصه وزارت معادن، نفت و گاز اتیوپی
مناقصه وزارت معادن، نفت و گاز اتیوپی برای اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی فلزی بشرح زیر ارائه شده است.
 ١٢:٥٠ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
مناقصه شرکت آب آدیس‌آبابا
به منظور تاسیس کارخانه تصویه منگنز، آهن و فلوراید از تاریخ 21 مرداد تا 4 مهرماه
 ١٢:٤٠ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشیبه منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از 1396/05/25 لغایت 1396/06/28، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١١:٥٧ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی ، به منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از 1396/05/25 لغایت 1396/06/25، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١١:٥٣ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ1396/05/23 تا تاریخ 1396/06/25، بمنظور خرید و تامین نیازمندی های خود، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١١:٥١ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان
رکت ملی هواپیمائی کشوری ترکمنستان «ترکمن هوا یولاری»،به منظور خرید و تامین نیازمندی های فرودگاه بین المللی داش آغوز بازای منات پول ملی ترکمنستان از 1396/05/23 لغایت 30 روز
 ١١:٤٦ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/24 لغایت 1396/07/13، اعلام مناقصه
 ١١:٤٣ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما»وابسته به وزارت صنایع نساجی ترکمنستاناز تاریخ 1396/05/20
 ١١:٣٨ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>