صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ02/11/1396 تا تاریخ 01/12/1396، بمنظور تامین کاتالیزورهای هیدروکربوری و ترموکوپل های چند جانبه ای برای راکتور، با جایگزینی آنها در دستگاه DHT(هیدروکربوری سوخت دیزلی «Prime D») پالایشگاه نفت ترکمن باشی، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٢:٢٨ - 1396/11/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت حمل ونقل ریلی ترکمنستان
وزارت حمل و نقل ریلی ترکمنستان، از تاریخ 27/10/1396 تا30 روز اداری ، بمنظور تامین نیازمندی های خود، مناقصه بین المللی و داخلی بصورت رسمی به شرح ذیل، اعلام نموده است
 ١٨:٤٥ - 1396/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز -شماره 8
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/29 لغایت 1396/12/21، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٥:١٢ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/18 لغایت 1396/12/02، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٥٩ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/20 لغایت 1396/12/07، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٥٦ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان
شرکت ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان، از تاریخ 1396/10/26 تا 30 روز ، بمنظور توسعه کارهای کنترل و ترمیم و تعمیرات اساسی هواسر هواپیماهای An-2در پایگاه فنی و هواپیمایی فرودگاه بین المللی داشاغوز، سازماندهی آموزش، مشاوره فنی و پشتیبانی فنی متخصصان پایگاه فنی و هواپیمایی فرودگاه بین المللی داشاغوز ترکمنستان، اعلام مناقصه بین المللی و داخلی نموده است
 ٠٩:٥٣ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز شماره 7
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/28 لغایت 1396/12/18، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٥٠ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز شماره 6
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/26 لغایت 1396/12/14، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٤٧ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات آفریقای جنوبی
اعلام مناقصه آفریقای جنوبی - پرتوریا
برگزاری مناقصات آفریقای جنوبی - پرتوریا
 ٠٩:٤٢ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلامیه مناقصه بین المللی وزارت بهداشت و درمان ترکمنستان
وزارت بهداشت و درمان ترکمنستان جهت خرید تجهیزات پزشکی برای مرکز علمی- آموزشی بهداشت مادران و کودکان دانشگاه پزشکی ترکمنستان مناقصه بین المللی اعلام میدارد
 ٠٩:٣٩ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/22 لغایت 1396/12/11، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٣٦ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/21 لغایت 1396/12/09، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٣٣ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/20 لغایت 1396/12/07، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٣٠ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلامیه مناقصه بین المللی وزارت ساختمان سازی و معماری ترکمنستان
وزارت ساختمان سازی و معماری ترکمنستان بمنظور تنظیم طرح و ساخت یک هتل چند منظوره دارای مرکز تجاری در سمت شمال شرقی بزرگراه نیازوف و خیابان خوجه احمد یسوی شهر عشق آباد مناقصه بین المللی اعلام میدارد
 ٠٩:٢٨ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه سرمایه گذاری بین المللی توسط شرکت ترکمن گئولوگیا (زمین شناسی ترکمن)
شرکت دولتی «ترکمن گئولوگیا» (زمین شناسی ترکمن)،به منظور انتخاب پیمانکاران کار و خدمات برای صنعت نفت و گاز به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/13 تا 1396/11/24، اعلام مناقصه سرمایه گذاری بین المللی نموده است
 ٠٩:٢١ - 1396/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>