صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستاناز تاریخ 1396/07/12 تا 15 روز اداری
 ١٥:١٧ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور طراحی و ساخت (به صورت کلید در دست )کارخانه تولید سدیم کربنات
 ١٥:١٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط اداره ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان
شرکت ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان، از تاریخ 1396/07/10 تا 30 روز اداری
 ١٤:٤٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین انواع داروها
 ١٤:٣٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه PPPDS برای تامین 400 هزارتن گندم
 ١٤:٢٤ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین
 ١٤:٢٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه دانشگاه مکله برای استخدام شرکت های مشاوره‌ ای و اجرایی
 ١٤:١٨ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه های دولتی کشور اتیوپی
مناقصه شرکت تامین آب مکله برای تامین کنتور آب
 ١٤:١١ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه شرکت Sur Construction برای تامین هفت دستگاه کارخانه سنگ خردکنی
 ١٥:٤٩ - 1396/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه بزرگ شرکت فعالیتهای ساختمانی اتیوپی برای تامین انواع ژنراتورها
 ١٥:٤٧ - 1396/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه شرکت خصوصی نساجی سدا برای تامین انواع ماشین آلات
 ١٥:٤٣ - 1396/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه دولتی کشور اتیوپی
مناقصه برزگ شرکت تجارت کشاورزی اتیوپی برای تامین نیم میلیون تن
 ١٥:٤٠ - 1396/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/04 لغایت 1396/08/24
 ١٥:١٩ - 1396/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 07/07/1396 لغایت 26/08/1396، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٥:١٤ - 1396/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 03/07/1396 لغایت 22/08/1396، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٥:٢٤ - 1396/07/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>