صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اتحادیه تعاونی کشاورزان
اعلام مناقصه اتحادیه تعاونی کشاورزان روبی برگا برای تامین ماشین‌آلات
 ١١:٤٦ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستان، از تاریخ 1396/12/01 تا 10 روز اداری، به منظور خرید کیسه های پلی پروپیلن برای بسته بندی سیمان کارخانه های سیمان،اعلام تمدید مناقصه بین المللی، نموده است.
 ١١:٢٨ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید نیازمندی های خود ،از تاریخ 1396/11/10 تا 30 روز اداری، اعلام مناقصه بین المللی به شرح ذیل نموده است:
 ١١:٢٦ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید نیازمندی های کارخانه شیمی به نام نیازوف ترکمن آباد ،از تاریخ 1396/11/13 تا 30 روز اداری، اعلام مناقصه بین المللی به شرح ذیل نموده است:
 ١١:٢٣ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ارمنستان
اعلام مناقصه بازسازی جاده در ارمنستان
برگزاری مناقصه وزارت حمل و نقل و ارتباطات ارمنستان در خصوص برگزاری مناقصه بازسازی جاده های ارمنستان
 ٠٩:٣٩ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه دفتر آب , آبیاری و انرژی دولت منطقه ای ارومیا اتیوپی
برگزاری مناقصه دفتر آب , آبیاری و انرژی دولت منطقه ای ارومیا اتیوپی جهت اجرای پروژه های چندگانه حفاری
 ٠٩:٣٤ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه وزارت ذخایر دام و شیلات اتیوپی
برگزاری مناقصه وزارت ذخایر دام و شیلات اتیوپی جهت تامین تجهیزات آزمایشگاهی
 ٠٩:٣٠ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه شرکت شکر اتیوپی
برگزاری مناقصه شرکت شکر اتیوپی برای دریافت خدمات مدیریتی
 ٠٩:٢٦ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
اعلام مناقصه شرکت صنعتی مسفین اتیوپی
برگزاری مناقصه شرکت صنعتی مسفین برای احداث مجتمع تولیدی
 ٠٩:٢١ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه دفتر بهداشت اتیوپی
برگزاری مناقصه دفتر منطقه ای بهداشت اتیوپی برای احدات بیمارستان
 ٠٩:١٤ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/11/05 لغایت 1396/12/25، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٨:١٣ - 1396/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/11/03 لغایت 1396/12/23، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٨:٠٨ - 1396/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/11/12 لغایت 1397/01/03، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٨:٠٢ - 1396/11/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/28 لغایت 1396/12/18، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٢:٤٥ - 1396/11/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ 1396/10/05 تا تاریخ 1396/11/12، بمنظور خرید، مواد افزودنی جهت تولید گریس برای سال 2018-2019 میلادی، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٢:٣٧ - 1396/11/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>