صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/20 لغایت 1396/07/11، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ٠٩:٥٦ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/16 لغایت 1396/07/03، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ٠٩:٥٣ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/18 لغایت 1396/07/07، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ٠٩:٥٠ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/19 لغایت 1396/07/10،
 ٠٩:٤٣ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ٠٩:٤٠ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه «خزر» و کارخانه های ید «برکت» و «بالکان آباد»
 ٠٩:٣٧ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه «ماری کاربامید» از
 ٠٩:١٩ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
 ٠٩:١٤ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
مناقصه آژانس تامین دارویی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین دارویی اتیوپی برای خرید دارو
 ١٥:٠٩ - 1396/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
مناقصه آژانس تامین دارویی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین دارویی اتیوپی برای خرید دارو
 ١٤:٥٠ - 1396/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
پروژه توسعه سیستم های حمل و نقل
پروژه توسعه سیستم های حمل و نقل کشور اتیوپی
 ١٤:٤٧ - 1396/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
مناقصات اتیوپی
مناقصه کارخانه شکر اتیوپی بشرح
 ١٤:٣٦ - 1396/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
مناقصه اداره خدمات دارویی
مناقصه اداره خدمات دارویی اتیوپی بشرح زیر می‌باشد:
 ١٤:٣٠ - 1396/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصه آذربایجان
خرید کودهای شیمیایی
شرکت آگرولیزینگ درنظر دارد برای خرید کودهای شیمیایی در چارچوب قانون برگزاری مناقصات
 ١٢:٥٦ - 1396/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی آذربایجان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت سهامی آذرسو
شرکت سهامی آذرسو مناقصه خرید ادوات و تجهیزات آب
 ١٠:٥٥ - 1396/05/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>