صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه اداره راه اتیوپی برای تامین پروژه‌های راهی
مناقصه اداره راه اتیوپی برای تامین پروژه‌های راهی
 ٠٨:٤١ - 1397/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین امنیت شبکه اطلاعات
مناقصه آژانس تامین امنیت شبکه اطلاعات برای تامین SDN Solution
 ٠٨:٣٩ - 1397/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت پارک فناوری اطلاعات
مناقصه شرکت پارک فناوری اطلاعات برای
 ٠٨:٣٦ - 1397/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی برای تامین CISSP و CRISC
 ٠٨:٢٩ - 1397/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت شکر اتیوپی
مناقصه شرکت شکر اتیوپی برای تامین 200هزار متریک تن شکر سفید
 ١٥:٢٦ - 1397/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه وزارت ذخایر دام و شیلات اتیوپی
مناقصه وزارت ذخایر دام و شیلات اتیوپی برای تامین تجهیزات
 ١٥:١٨ - 1397/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه کامرشیال بانک اتیوپی
مناقصه کامرشیال بانک اتیوپی برای تامین
 ١٥:١٢ - 1397/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه موسسه توسعه صنعت نساجی اتیوپی
مناقصه موسسه توسعه صنعت نساجی اتیوپی برای تامین ماشین‌آلات
 ١٥:٠٨ - 1397/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه‌های بین المللی دولت اتیوپی
مناقصه آژانس مدیریت ترافیک جاده‌ای آدیس‌آبابا
مناقصه آژانس مدیریت ترافیک جاده‌ای آدیس‌آبابا برای تامین تجهیزات مدیریت ترافیک
 ١٥:٠٣ - 1397/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت بهداشت و صنعت داروئی ترکمنستان
وزارت بهداشت و صنعت دارو، از تاریخ 1397/02/18 تا تاریخ 1397/03/16،
 ١١:٠٤ - 1397/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان
فرودگاه بین المللی داشاغوز، شرکت ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان،
 ١١:٠١ - 1397/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١٠:٥٧ - 1397/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ١٠:٥٣ - 1397/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط وزارت ساخت و ساز و مهندسی ترکمنستان
وزارت ساخت و ساز و مهندسی ترکمنستان، به منظور طراحی و ساخت مرکز تعمیر و خدمات
 ١٢:٣٣ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت حمل ونقل ریلی ترکمنستان
وزارت حمل و نقل ریلی ترکمنستان،از تاریخ 1397/02/17 تا30 روز اداری، بمنظور تعمیرات اساسی واگن های باری
 ١٢:٢٧ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>