صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی جهت پروژه چندگانه
 ١٢:١٣ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت فعالیتهای ساختمانی اتیوپی
مناقصه شرکت فعالیتهای ساختمانی اتیوپی برای اجرای پروژه های ساختمانی
 ١٢:٠٨ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی جهت دریافت خدمات مشاوره ای
 ١٢:٠٣ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی جهت تامین Fiber Tools
 ١١:٥١ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی جهت پروژه ساختمانی
 ١١:٤٣ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه آژانس تحول کشاورزی اتیوپی
مناقصه آژانس تحول کشاورزی اتیوپی برای تامین آزمایشگاه خاک
 ١١:٣١ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت AG اتیوپی
مناقصه شرکت AG جهت تامین انواع مواد شیمیایی تولید لوله
 ١١:٢٠ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه آژانس تحول کشاورزی اتیوپی
مناقصه آژانس تحول کشاورزی اتیوپی جهت خدمات ارزیابی خاک
 ١٠:٤٠ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلامیه مناقصه بین المللی
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت بهداشت و درمان ترکمنستان
وزارت بهداشت و درمان ترکمنستان جهت خرید مواد مورد نیاز پزشکی مناقصه بین المللی اعلام میدارد: برای شرکت در مناقصه تسلیم درخواست کتبی و اخذ مجموعه اوراق شرکت در مناقصه ضروری می باشد.
 ١٠:١٧ - 1396/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور تهیه و کار تعمیر و بازسازی جهت تعویض لوله های مبدل حرارتی کولر گازی و خنک کننده نهایی نیازمندی های کارخانه تجن کاربامید ،از تاریخ 1396/9/18 تا 30 روز اداری، اعلام تمدید مناقصه بین المللی نموده است.
 ١٠:٠٥ - 1396/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/9/23 لغایت 1396/11/17، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٠:٠١ - 1396/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلامیه مناقصه بین المللی
اعلام مناقصه بین المللی وزارت ساختمان سازی و معماری ترکمنستان
وزارت ساختمان سازی و معماری ترکمنستان بمنظور تهیه طرح و احداث ساختمان اداری کمیته دولتی ورزش، بازسازی ساختمان دانشکده ورزش و گردشگری ترکمنستان، تجهیز آنها با دستگاه ها و لوازم ورزشی مدرن و احداث مجتمع های ساختمانی 450 نفره، مرکز تفریحی و پارکینگ سرپوشیده در محدوده آن مناقصه بین المللی برگزار می نماید
 ٠٩:٥٧ - 1396/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به تعمیر تعداد 17 عدد موتور توربین گازی مدلهای НК-12СТو НК-14СТاز تاریخ 1396/9/20 لغایت30 روز، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٥٤ - 1396/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 22/09/1396 لغایت 16/11/1396، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٥٠ - 1396/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 19/09/1396 لغایت 13/11/1396، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ٠٩:٣٩ - 1396/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>