صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور تعمیر اساسی توربین گازی موتور مدل «Taurus™70»
 ١٥:٠٦ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ١٤:٣٩ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین‌المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، بمنظور تامین و خرید نیازمندی های خود به شرح ذیل ...
 ١٤:١٠ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین‌المللی توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، بمنظور تامین و خرید نیازمندی های خود
 ١٤:٠٣ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١٣:٥٨ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل ...
 ١٣:٥٦ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١٣:٥٢ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی شرکت فعالیت‌های نظارتی و طراحی ساختمان
اعلام مناقصه شرکت فعالیت‌های نظارتی و طراحی ساختمان اتیوپی برای تامین ژنراتور و کامیون دیزل
 ١٣:٠٨ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی شرکت آب آدیس‌آبابا
اعلام مناقصه شرکت آب آدیس‌آبابا برای تامین انواع پمپ و پنل
 ١٢:١٠ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی تامین دستگاهها، تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی
اعلام مناقصه شرکت آب آدیس‌آبابا برای تامین دستگاهها، تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی از تاریخ 96/11/24 تا تاریخ 97/1/7 بشرح زیر می‌باشد:
 ١١:٥٤ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی پروژه توسعه آب و بهسازی
اعلام مناقصه دفتر پروژه توسعه آب و بهسازی برای تامین مواد اولیه احداث سد
 ١١:٥١ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اتحادیه تعاونی کشاورزان
اعلام مناقصه اتحادیه تعاونی کشاورزان روبی برگا برای تامین ماشین‌آلات
 ١١:٤٦ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستان، از تاریخ 1396/12/01 تا 10 روز اداری، به منظور خرید کیسه های پلی پروپیلن برای بسته بندی سیمان کارخانه های سیمان،اعلام تمدید مناقصه بین المللی، نموده است.
 ١١:٢٨ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید نیازمندی های خود ،از تاریخ 1396/11/10 تا 30 روز اداری، اعلام مناقصه بین المللی به شرح ذیل نموده است:
 ١١:٢٦ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید نیازمندی های کارخانه شیمی به نام نیازوف ترکمن آباد ،از تاریخ 1396/11/13 تا 30 روز اداری، اعلام مناقصه بین المللی به شرح ذیل نموده است:
 ١١:٢٣ - 1396/12/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>