صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط وزارت ساخت و ساز و مهندسی ترکمنستان
وزارت ساخت و ساز و مهندسی ترکمنستان، به منظور طراحی و ساخت مرکز تعمیر و خدمات تجهیزات الکتریکی
 ١٢:١٦ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی برای تامین Antenna System Tools
 ١٢:١١ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه دفتر مدیریت شهر مکله
مناقصه دفتر مدیریت شهر مکله برای راه‌ اندازی کارخانه تصفیه آب
 ١٢:٠٦ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه اداره راه اتیوپی برای اجرای پروژه‌های راهی
مناقصه اداره راه اتیوپی برای اجرای پروژه‌های راهی
 ١٢:٠٢ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه دفتر توسعه آب و آبیاری دولت منطقه‌ای ملل جنوبی
مناقصه دفتر توسعه آب و آبیاری دولت منطقه‌ای ملل جنوبی
 ١١:٥١ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت سیمان موگر
مناقصه شرکت سیمان موگر برای تامین قطعات یدکی کلینکر
 ١١:٤٨ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی ترکمنستان
اعلام مناقصه وزارت بازرگانی و روابط اقتصاد خارجه ترکمنستان
وزارت بازرگانی و روابط اقتصاد خارجه ترکمنستان بمنظور طراحی و نصب غرفه ملی ترکمنستان
 ١١:٤٠ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز اداره ملی هواپیمایی
شرکت ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان، از تاریخ
 ١١:٣٦ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی ترکمنستان
اعلام مناقصه وزارت بهداشت و درمان و صنایع داروسازی ترکمنستان
وزارت بهداشت و درمان و صنایع داروسازی ترکمنستان جهت خرید کالاهایی به شرح ذیل
 ١١:٣٢ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،از تاریخ1397/2/14 تا 1397/03/27،
 ١١:٤٠ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،از تاریخ1397/2/14 تا 1397/03/27، اعلام مناقصه بین المللی به شرح ذیل
 ١١:٣٧ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،از تاریخ 1397/2/14 تا 1397/03/27
 ١١:٣٤ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ١١:٣٠ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١١:٢٧ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل
 ١١:١٩ - 1397/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>