صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


مناقصات اتیوپی
Sur Construction مناقصه شرکت
مناقصه شرکت Sur Constructionبرای تامین مواد منفجره صنعتی بشرح زیر ارائه شده است.
 ١٣:١٣ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
Dedebit مناقصه موسسه اعتباری
مناقصه موسسه اعتباریDedebit برای پروژه برنامه نویسی مالی
 ١٣:٠١ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
مناقصه وزارت معادن، نفت و گاز اتیوپی
مناقصه وزارت معادن، نفت و گاز اتیوپی برای اکتشاف طلا و سایر مواد معدنی فلزی بشرح زیر ارائه شده است.
 ١٢:٥٠ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات اتیوپی
مناقصه شرکت آب آدیس‌آبابا
به منظور تاسیس کارخانه تصویه منگنز، آهن و فلوراید از تاریخ 21 مرداد تا 4 مهرماه
 ١٢:٤٠ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشیبه منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از 1396/05/25 لغایت 1396/06/28، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١١:٥٧ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی ، به منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از 1396/05/25 لغایت 1396/06/25، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١١:٥٣ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ1396/05/23 تا تاریخ 1396/06/25، بمنظور خرید و تامین نیازمندی های خود، به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١١:٥١ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان
رکت ملی هواپیمائی کشوری ترکمنستان «ترکمن هوا یولاری»،به منظور خرید و تامین نیازمندی های فرودگاه بین المللی داش آغوز بازای منات پول ملی ترکمنستان از 1396/05/23 لغایت 30 روز
 ١١:٤٦ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/24 لغایت 1396/07/13، اعلام مناقصه
 ١١:٤٣ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما»وابسته به وزارت صنایع نساجی ترکمنستاناز تاریخ 1396/05/20
 ١١:٣٨ - 1396/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/20 لغایت 1396/07/11، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ٠٩:٥٦ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/16 لغایت 1396/07/03، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ٠٩:٥٣ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/18 لغایت 1396/07/07، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ٠٩:٥٠ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/05/19 لغایت 1396/07/10،
 ٠٩:٤٣ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ
 ٠٩:٤٠ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>