صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


آگهی منافصه اداره آب هنگ کنگ
مناقصه اداره آب هنگ کنگ
مناقصه شماره WSD/17/13 اداره آب هنگ کنگ
 ١٠:٣٢ - 1396/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه آب و فاضلاب جمهوری آذربایجان
مناقصه ساخت تجهیزات آب و فاضلاب جمهوری آذربایجان
مناقصه عمومی جهت شرکت در پروژه ساخت تجهیزات آب و فاضلاب شهر قزاق در جمهوری آذربایجان با مشارکت بانک توسعه اسلامی
 ١٠:٠٠ - 1396/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان اکتشاف منابع نفت و گاز در اردن
مناقصه وزارت انرژی و منابع معدنی اردن
همکاری با شرکت های نفت و گاز
 ٠٩:٣٥ - 1396/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه برق ریشمیا
مناقصه شرکت برق لبنان
شرکت برق لبنان مناقصه نوتوانی و تجهیز واحد یک (3.4 MW ) نیروگاه آبی ریشیمیا را اعلام کرده است .
 ٠٨:٤٨ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی لبنان اعلام مناقصه بین المللی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت برق لبنان
شرکت برق لبنان مناقصه عملیات و نگهداری نیروگاه برق زباله سوز ناعمه را در تاریخ 5/10/1396 تمدید کرده است .
 ١٥:٤٦ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان اعلام مناقصه بین المللی
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت ساخت و ساز و معماری ترکمنستان
وزارت ساخت و ساز و معماری ترکمنستان، به منظور طراحی و ساخت ساختمان بانک دولتی تجاری ترکمنستان «ترکمن باشی» در خیابان چاندیبیل عشق آباد از تاریخ 1396/09/14 لغایت 1396/10/15، اعلام مناقصه بین المللی نموده است
 ١٥:٤٢ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان اعلام مناقصه بین المللی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/09/16 لغایت 1396/11/11، اعلام مناقصه بین المللی نموده است .
 ١٥:٣٩ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان اعلام مناقصه بین المللی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»، به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/10/14 لغایت 1396/11/09، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٥:٣٠ - 1396/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلامیه مناقصه بین المللی وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان مناقصه بین المللی را برای ورود و نصب تجهیزات فناوری برای تولید کفش ورزشی اعلام نموده است:
 ١٧:٠١ - 1396/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/09/02 لغایت 1396/10/29، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٥٩ - 1396/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/09/03 لغایت 1396/11/02، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٥٦ - 1396/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/09/08 لغایت 1396/11/04، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٥٣ - 1396/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/09/01 لغایت 1396/10/27، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٥٠ - 1396/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/08/26 لغایت 1396/10/20، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٤٧ - 1396/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/08/23 لغایت 1396/10/15، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٤٤ - 1396/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>