صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه دفتر منطقه‌ای یونیسف در آدیس‌آبابا
مناقصه دفتر منطقه‌ای یونیسف در آدیس‌آبابا با موضوع ارائه پروپوزال با موضوع مدیریت تصفیه پسامدهای شهری
 ٠٩:٤٣ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه شرکت آب آدیس‌آبابا برای تامین انواع تجهیزات شامل پمپ های آب،
مناقصه شرکت آب آدیس‌آبابا برای تامین انواع تجهیزات شامل پمپ های آب،
 ٠٩:٣٩ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه آواش بانک اتیوپی برای دریافت خدمات
مناقصه آواش بانک اتیوپی برای دریافت خدمات نرم افزاری مندرج در آگهی
 ٠٩:٣٣ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه آواش بانک اتیوپی برای تامین دستگاههای خودپرداز
مناقصه آواش بانک اتیوپی برای تامین دستگاههای خودپرداز
 ٠٩:٣١ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه بانک توسعه اتیوپی برای دریافت خدمات مشاوره‌ای
مناقصه بانک توسعه اتیوپی برای دریافت خدمات مشاوره‌ای
 ٠٩:٢١ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
مناقصه دفتر منطقه‌ای یونیسف در آدیس‌آباب
ناقصه دفتر منطقه‌ای یونیسف در آدیس‌آبابا با موضوع ارائه پروپوزال با موضوع مدیریت تصفیه پسامدهای شهری
 ٠٩:١٥ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه های کشور اتیوپی
ناقصه شرکت تامین و توزیع تجیزات آموزشی
مناقصه شرکت تامین و توزیع تجیزات آموزشی برای تامین انواع کاغذ
 ٠٩:٠٤ - 1396/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/18 لغایت 1396/09/03
 ١٣:٣٤ - 1396/07/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شرکت برق لبنان
مناقصه نظارت و مدیریت عملیات و نگهداری نیروگاه
مناقصه نظارت و مدیریت عملیات و نگهداری دو نیروگاه سیکل ترکیبی
 ٠٩:١٩ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان،به منظور خرید و تامین نیازمندی های کارخانه "ماری کاربومید"،از تاریخ 1396/07/15 تا 30 روز اداری
 ٠٩:١٦ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه توسط مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی
مجتمع پالایشگاه نفتی ترکمن باشی، از تاریخ1396/07/15 تا 20 روز
 ٠٩:١٢ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/07/17 لغایت 1396/09/01
 ٠٩:٠٩ - 1396/07/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط وزارت صنعت ترکمنستان
وزارت صنعت ترکمنستاناز تاریخ 1396/07/12 تا 15 روز اداری
 ١٥:١٧ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، به منظور طراحی و ساخت (به صورت کلید در دست )کارخانه تولید سدیم کربنات
 ١٥:١٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
توسط اداره ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان
شرکت ملی هواپیمائی «ترکمن هوا یولاری» ترکمنستان، از تاریخ 1396/07/10 تا 30 روز اداری
 ١٤:٤٠ - 1396/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>