صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فرصتهای اقتصادی 


برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه دانشگاه مکله اتیوپی
برگزاری مناقصه دانشگاه مکله اتیوپی جهت تامین تجهیزات ورزشی
 ١٥:٢٨ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه وزارت علوم و فناوری ایتوپی
ابراز تمایل وزارت علوم و فناوری اتیوپی برای استخدام
 ١٥:١٦ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت آب و معدن ارومیا اتیوپی
مناقصه شرکت آب و معدن ارومیا جهت احداث کارخانه
 ١٢:٥١ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت تجارت اتیوپی
مناقصه شرکت تجارت اتیوپی جهت تامین انواع ماشین آلات
 ١٢:٤٢ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه اواش بانک اتیوپی
مناقصه اواش بانک اتیوپی جهت تامین Debit Card
 ١٢:٣٥ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 24/09/1396 لغایت 20/11/1396، اعلام مناقصه بین المللی نموده است .
 ١٢:٣٠ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن نفت
شرکت دولتی ترکمن نفت،به منظور خرید و تامین نیازمندی های خود از تاریخ 1396/09/28لغایت 1396/11/10 به شرح ذیل اعلام مناقصه بین المللی نموده است .
 ١٢:٢٦ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما»، وزارت صنایع نساجی ترکمنستان، از تاریخ 1396/09/29 تا 30 روز، خرید مواد شیمیایی مورد نیاز و با کیفیت عالی جهت مجتمع نساجی ترکمن باشی، مناقصه بین المللی به صورت رسمی ، اعلام نموده است .
 ١٢:٢٣ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی جهت پروژه چندگانه
 ١٢:١٣ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت فعالیتهای ساختمانی اتیوپی
مناقصه شرکت فعالیتهای ساختمانی اتیوپی برای اجرای پروژه های ساختمانی
 ١٢:٠٨ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی جهت دریافت خدمات مشاوره ای
 ١٢:٠٣ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی جهت تامین Fiber Tools
 ١١:٥١ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی جهت پروژه ساختمانی
 ١١:٤٣ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه آژانس تحول کشاورزی اتیوپی
مناقصه آژانس تحول کشاورزی اتیوپی برای تامین آزمایشگاه خاک
 ١١:٣١ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی اتیوپی
مناقصه شرکت AG اتیوپی
مناقصه شرکت AG جهت تامین انواع مواد شیمیایی تولید لوله
 ١١:٢٠ - 1396/10/02 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>