صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فرصتهای اقتصادی 


برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح
 ٠٨:٤٠ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود
 ٠٨:٣٩ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»،به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح
 ٠٨:٣٧ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت وسایل حمل و نقل جاده‌ای
وزارت وسایل حمل و نقل جاده‌ای ترکمنستان بمنظور خرید 4 عدد اتوبوس مسافربری به منات ملی
 ٠٨:٣٥ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اداره راه اتیوپی
مناقصه اداره راه اتیوپی برای اجرای پروژه‌های راه‌سازی
 ٠٨:٣٠ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط آژانس تامین داروی اتیوپی
مناقصه آژانس تامین داروی اتیوپی برای تامین دارو
 ٠٨:٢٧ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت مسکن اتیوپی
مناقصه‌های شرکت مسکن اتیوپی برای اجرای پروژه‌های ساخت مسکن
 ٠٨:٢٤ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت مهندسی Dejenna
مناقصه شرکت مهندسی Dejennaبرای اجرای پروژه‌های انتقال برق
 ٠٨:٢١ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت مهندسی Dejenna
مناقصه شرکت مهندسی Dejennaبرای اجرای پروژه‌های انتقال برق
 ٠٨:٢١ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی اتیوپی
اعلام مناقصه بین المللی توسط اتیوپین ایرلاین
مناقصه اتیوپین ایرلاین برای حضور در پروژه‌های طراحی و ساخت آکادمی هوانوردی
 ٠٨:١٤ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی برای اجرای پروژه‌های روزآمدسازی خطوط انتقال برق
 ١٤:٤٧ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی
مناقصه شرکت برق اتیوپی برای اجرای پروژه‌های روزآمدسازی خطوط انتقال برق
 ١٤:٤٧ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه اداره راه آدیس‌آبابا
مناقصه اداره راه آدیس‌آبابا برای اجرای پروژه‌های راه‌سازی
 ١٤:٤٥ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه اداره راه آدیس‌آبابا
مناقصه اداره راه آدیس‌آبابا برای اجرای پروژه‌های راه‌سازی
 ١٤:٣٤ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه دولتی اتیوپی
مناقصه یانک نیب
مناقصه بانک نیب برای تامین دستگاه‌های خودپرداز بشرح
 ١٤:٢٧ - 1397/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>